Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. 3 | Valeriu Stoica

Editorul: ”Ediția 3 a cursului universitar Drept civil. Drepturile reale principale are în vedere reglementările în materie până la data de 20 aprilie 2017, în măsura în care ele au incidență în materia drepturilor reale principale. În principal s-a ținut cont de: Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (Legea nr. 71/2011); Noul Cod de procedură civilă care a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, în forma republicată; O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, precum și Legea nr. 60/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/2011.
În mod firesc, tratarea are ca obiect predilect reglementarea drepturilor reale principale din Noul Cod civil, în timp ce dispozițiile cuprinse în Codul civil din 1864 sunt, de regulă, doar evocate. Numai în cazurile în care reglementările vechi au șanse să se aplice în continuare, o perioadă de timp mai mică sau mai mare, ținând seama de jocul normelor tranzitorii, li s-a acordat și lor o atenție specială.

Noutate absolută

Corelaţiile cu legea procesual civilă, dar şi prezentarea situaţiilor tranzitorii permit formarea unei viziuni complexe, vizând interpretarea textelor și modul lor de aplicare, astfel încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

Autorul despre lucrare

De la 1 octombrie 2011, Codul civil din 1864 a ieşit din vigoare, iar Noul Cod civil a devenit aplicabil. Mai mult, la data de 15 februarie 2013 a intrat în vigoare şi Noul Cod de procedură civilă. O schimbare de perspectivă se impunea în tratarea problematicii drepturilor reale principale. În plus, prin Legea nr. 71/2011 au fost introduse norme tranzitorii, inclusiv cu referire la materia drepturilor reale principale. Ele sunt integrate, în mod specific, în explicaţiile privind diferitele reglementări din această materie. Prin aceeaşi lege au fost modificate unele dispoziţii din Noul Cod civil şi din legile speciale care au legătură cu drepturile reale principale. Desigur, aceste modificări nu puteau fi ignorate.
Nu în ultimul rând, s-a ţinut seama de adoptarea unor reglementări noi şi de modificarea altora mai vechi, până la data de 20 aprilie 2017, în măsura în care ele au incidenţă în materia drepturilor reale principale.

Din cuprins:

 • Patrimoniul
 • Posesia ca stare de fapt protejată juridic
 • Dreptul de proprietate privată
 • Dreptul de proprietate publică
 • Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
 • Dinamica drepturilor reale principale
 • Publicitatea imobiliară și apărarea drepturilor reale principale

Puncte forte

 • abordare critică, analitică a problematicii, cu propuneri şi soluţii concrete
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile coduri
 • abordare interdisciplinară, cu referiri la ştiinţele de ramură: procedură civilă, drept comercial, drept succesoral
 • ample referinţe bibliografice, în ceea ce priveşte doctrina şi jurisprudenţa română şi străină
 • tablă analitică de materii.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.