Dreptul mediului | Adrian Barbu Ilie

Editorul: ”Lucrarea este concepută ca un instrument de lucru pentru studenții din toate ciclurile de învățământ superior – licență, master, doctorat – din cadrul facultăților cu profil juridic, dar și din cadrul celor care au ca disciplină de studiu legislația mediului. Aceasta se adresează și doctrinei și practicienilor din domeniul dreptului mediului, aspectele teoretice fiind complementarizate de raportarea constantă și critică la jurisprudența în materie.

Viziunea autorului

Nivelul la care se află societatea este important, pentru că o conștientizare a nevoilor sale rezultă din acesta. Mai mult, fiecare nivel de evoluție atrage anumite reguli de conduită specifice care  se transpun în norme juridice. Atât timp cât o societate este la un anumit nivel primar, implementarea anumitor norme juridice, importate de altundeva de cele mai multe ori, va fi defectuoasă și ineficientă, pentru că atât societatea civilă, cât și organele de conducere ale statului nu le vor înțelege și nu le vor recunoaște importanța, pentru că nu le pot asimila ca pe niște reguli de care au nevoie și care îi reprezintă. Nu este vorba că normele juridice importate ar fi proaste ci, pur și simplu, făcând o trimitere la noțiunea de izvoare de drept în sens material, provin de la alte structuri, state sau societăți omenești care au alte necesități și condiții materiale de existență care le-au generat ca fiind indispensabile pentru ele.
Protecția mediului se află „în competiție” cu alte două nevoi ale populației: dezvoltarea economico-financiară și dezvoltarea societății omenești în sine. Rolul legislației este acela de a găsi acel punct de echilibru între toate trei, fără a privilegia vreuna în defavoarea celeilalte.
Lucrarea încercă să analizeze legislația de mediu prin prisma acestor factori, nedorind a fi o simplă și seacă prezentare de norme juridice. Abordarea se dorește complexă și interdisciplinară, în tentativa de a prezenta unitar instituții care de cele mai multe ori sunt prezentate disparat, în legi sectoriale.

Din cuprins

 • Obiectul și noțiunile specifice dreptului mediului
 • Principiile fundamentale și izvoarele dreptului mediului
 • Locul şi rolul dreptului mediului în raportul juridic de dreptul mediului
 • Principalele instituții cu atribuții privind protecția mediului
 • Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului
 • Răspunderea civilă delictuală în dreptul mediului
 • Răspunderea contravențională
 • Răspunderea penală în dreptul mediului

Puncte forte

 • analiza pe larg a aspectelor de drept național și internațional referitoare la aspectele ce țin de dreptul mediului
 • abordare interdisciplinară, realizând conexiuni între diferite discipline, precum: dreptul mediului, drept civil, drept penal, drept constituțional, dreptul Uniunii Europene
 • lucrarea este elaborată potrivit celor mai recente modificări legislative atât naționale, cât și europene
 • conține jurisprudența instanțelor românești, dar și a CEDO.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.