Achizitii publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac. Ed. 2 | Dan Cimpoeru

Editorul: ”Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este în acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice, astfel: achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, achizițiile publice în domeniile apărării și securității, concesiunile de lucrări și de servicii, remediile și căile de atac. Pentru o mai bună înțelegere a modului în care este aplicată legislația la cazurile concrete, este evocată o selecție de decizii relevante ale CNSC. Cartea conține și un set orientativ de teste grilă care îi va ajuta pe cititori să-și fundamenteze și să-și verifice cunoștințele acumulate.

Despre Ediţia 2

Această ediţie are un titlu suplimentar dedicat parteneriatului public-privat, ca urmare a adoptării Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. De asemenea, au fost avute în vedere toate modificările și completările intevenite privind cadrul normativ care reglementează achizițiile publice și concesiunile.

Recomandare

Legislatia achizitiilor publice. Comentarii si explicatii. Editia 3

Din cuprins

 • piața unică europeană și achizițiile publice
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • contractul de achiziție publică
 • procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • achizițiile sectoriale
 • achizițiile publice în domeniile apărării și securității
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 100/2016
 • contractul de concesiune de lucrări și de servicii
 • procedurile de atribuire a contractelor de concesiune
 • parteneriatul public-privat
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune
 • reguli privind executarea contractelor de concesiune
 • procedura administrativ-jurisdicțională în fața CNSC
 • sistemul de remedii judiciare
 • decizii relevante ale CNSC

Puncte forte

 • abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice
 • conţine selecție de decizii relevante ale CNSC
 • ample referinţe bibliografice.”