Drept constituțional. Teoria generală a Statului | Marius Andreescu, Andra Puran

Editorul: ”Lucrarea are în vedere analiza teoretică şi practică în materie constituţională a problematicii delimitării între puterea discreţionară şi excesul de putere în activitatea instituţiilor statului, precum şi analiza organizării puterii statale, nu numai din perspectiva teoriei separaţiei şi echilibrului puterii în stat, dar şi prin aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii, ştiut fiind faptul că acest principiu este înscris şi în instrumentele juridice de bază ale dreptului Uniunii Europene.

Despre Ediţia 2

Această ediţie conţine o serie de elemete noi: problematica organizării puterii statale în România este analizată şi interpretată nu numai în raport cu principiul clasic al separaţiei şi echilibrului în stat, dar şi prin interpretarea şi aplicarea principiilor constituţionale generale privitoare la supremaţia Constituţiei şi a legii, la suveranitatea naţională şi la proporţionalitate. Sunt identificate normele constituţionale care implică sau evocă principiul proporţionalităţii. Raportul dintre dreptul intern şi dreptul Uniunii Europene este analizat prin considerarea celor două principii fundamentale aplicabile în materie, respectiv supremaţia legii fundamentale şi principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene. Sunt analizate principalele aspecte de jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Constituţionale a României în acest domeniu. De asemenea, au fost făcute completări şi revizuiri în raport cu evoluţia legislaţiei şi a doctrinei.

Din cuprins

 • organizarea statală a puterii
 • puterea discreţionară şi abuzul de putere în activitatea instituţiilor statului
 • aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii la organizarea statală
 • caracterele şi atributele statului român
 • partidele politice, sistemul elector
 • puterea executivă, puterea judecătorească
 • justiţia constituţională
 • reglementări constituţionale privind integrarea euro-atlantică
 • principii constituţionale aplicabile organizării activităţii economice şi financiare

Puncte forte

 • toate instituțiile juridice ale dreptului constituțional sunt examinate și analizate în contextul jurisprudenței jurisdicțiilor constituționale române
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic
 • referințe bibliografice la finalul fiecărui capitol.”