Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni | Răzvan Anghel

Editorul: ”Prin structură şi conţinut, lucrarea prezintă într-o manieră originală reglementările relevante şi jurisprudenţa CEDO, CJUE,  Curtea Constituțională Română, Înalta Curte de Casație și Justiție şi a celorlalte instanţe naţionale, însoţite de comentariile autorului şi, acolo unde este cazul, de prezentarea practicii judiciare neunitare şi a soluţiilor de unificare a acesteia, precum şi a aspectelor controversate, cu privire la principalele probleme de drept ivite în procedura judiciară a soluționării conflictelor   individuale de muncă, constituind un instrument util pentru practicieni, cu o prezentare grafică ce facilitează identificarea informației căutate.
 
Cuvintele autorului despre lucrare

Problemele de drept şi cele practice abordate sunt prezentate în succesiunea corespunzătoare etapelor analizării şi soluţionării unui conflict individual de muncă şi cu distincţiile specifice acestei materii, cunoscute practicienilor specializaţi în acest domeniu, fără a urmări în mod necesar abordarea teoretică specifică dreptului procesual civil. Totodată, pentru practicienii care doresc să abordeze acest domeniu, lucrarea poate constitui chiar un ghid metodologic de abordare a acestui tip de cauze.
 
Noutate absolută

Prin structură şi amploare lucrarea constituie o premieră pe piaţa cărţii juridice din România şi este rezultatul unei experienţe de aproape zece ani a autorului ca judecător specializat în soluţionarea conflictelor de muncă.

Din cuprins

 • aspecte litigioase privind raporturile de muncă ce nu pot face obiectul unui conflict individual de muncă
 • domeniul de aplicare al procedurii special
 • litigii prin care se urmăreşte constatarea direct de către instanţă a unor condiţii de muncă
 • proceduri prealabile
 • litigii născute din activitatea desfăşurată în fapt după încetarea raporturilor de muncă
 • compunerea completului
 • participarea asistenţilor judiciari la soluţionarea unui conflict de muncă
 • aspecte particulare privind probaţiunea
 • actele de dispoziţie
 • căi de atac
 • aspecte controversate privind data de la care curg anumite termene
 • caracterul executoriu al hotărârilor judecătoreştipronunţate în materia conflictelor de drepturi. Particularităţi ale suspendării executării provizorii

Puncte forte

 • peste 230 de hotărâri ale instanțelor naționale
 • peste 10 decizii CEDO relevante în materie  
 • peste 10 decizii CJUE incidente
 • explicații utile ale situațiilor prezentate
 • texte legislative relevante din domeniul muncii
 • punerea în discuție a unor aspecte controversate în domeniu și soluții pentru acestea
 • semnalarea aspectelor de practică neunitară.”