Evoluția unor drepturi fundamentale în contextul social actual | Gheorghe Iancu, Anca Ioana Iancu

Editorul: ”Lucrarea reprezintă un studiu aprofundat în privința evoluţiei drepturilor fundamentale în contextul transformărilor survenite în societate, acordând o atenție specială libertăţii conștiinței, principiului egalităţii, libertăţii de exprimare, a dreptului la autodeterminare precum şi a altor drepturi subiective. Dintre acestea, cea mai puternică evoluţie a fost înregistrată de dreptul la religie sau libertatea conştiinţei, astfel cum sunt acestea prevăzute în Constituţie.
Abordarea doctrinară și istorică a acestor aspecte este bine-venită datorită evoluției actuale a condiţiilor sociale, economice, politice și culturale din societate, acestea având ca efect modificarea sau completarea conținutului și a formei unor drepturi fundamentale.
 
Cuvintele autorului despre lucrare

„Datorită importanţei drepturilor fundamentale orice modificare a conţinutului bazelor puterii într-un stat trebuie să atragă şi modificări în conţinutul şi forma normelor juridice care reglementează relaţii sociale referitoare la asemenea drepturi. Un ajutor foarte important în această privinţă trebuie să îl dea chiar doctrina de specialitate care poate îndruma un astfel de demers.” – Gh. Iancu

 

Din cuprins

  • libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare în Constituţia României
  • fundamentele religioase ale drepturilor fundamentale şi lămurirea raporturilor dintre imago dei şi aceste drepturi
  • relaţia dintre religie şi libertatea de exprimare
  • relaţia dintre libertatea conştiinţei şi autonomia bisericii
  • dreptul la autodeterminare al comunităţilor religioase
  • puterea seculară şi libertatea conştiinţei

Puncte forte

  • analiza istorică și doctrinară aprofundată a drepturilor fundamentale
  • o expunere în drept comparat ce scoate în evidenţă varietatea de conţinut şi formă a drepturilor fundamentale
  • o bogată jurisprudență ce include spețe de referință din practica Curții Supreme a S.U.A., Curții Supreme a Canadei și Decizii CEDO
  • ample referințe bibliografice conținând studii și articole de specialitate.”