Drept financiar public. Ed. 6 | Dan Drosu Şaguna

Editorul: ”Cursul analizează aspecte referitoare la noțiunea de „finanțe publice”, atribuțiile principalelor organe ale statului implicate în procesul bugetar, activitatea bugetară, veniturile și cheltuielile publice, controlul financiar al execuției bugetare, răspunderea în materie financiară și moneda unică europeană. În cadrul capitolelor referitoare la veniturile și cheltuielile publice sunt abordate teme precum achizițiile publice, datoria publică și sistemul asigurărilor sociale de stat, așa cum este reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ediția 6 a cursului are în vedere legislația internă în domeniul finanțelor publice publicată până la data de 1 ianuarie 2017, corelată cu acquisul european în materie.

Având în vedere importanța atât teoretică, dar mai ales practică a normelor aparținând dreptului financiar, acest curs se adresează deopotrivă studenților și practicienilor, asigurând un consistent suport teoretic într-un domeniu de maximă actualitate.

Recomandare

Pentru o privire de ansamblu asupra materiei, a se vedea:
Drept fiscal. Fiscalitate. Obligatii fiscale. Declaratii fiscale

Puncte forte

 • cuprinde noile reglementări fiscale din 2017
 • explicare clară și concisă a informațiilor din sfera dreptului financiar public
 • referințe bibliografice bogate, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu
 • analiza dreptului financiar la nivelul Uniunii Europene
 • prezentarea impactului asupra economiilor europene la nivel public a unor măsuri financiare

Din cuprins

 • locul şi importanţa dreptului financiar în cadrul dreptului public
 • moneda şi instrumentele monetare
 • conceptul de sistem bugetar
 • politica de coeziune a Uniunii Europene 2014-2020
 • principalele impozite şi taxe datorate bugetelor locale
 • cheltuielile publice pentru asigurările sociale
 • controlul financiar preventiv
 • infracţiuni în materia asigurărilor sociale
 • costurile şi riscurile introducerii monedei unice
 • perspectivele Eurozonei într o economie mondială.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.