Fiducia şi Trust-ul | Daniel Moreanu

Editorul: ”Intrarea în vigoare a „noului” Cod civil în urmă cu puţin peste cinci ani, în contextul unei perioade în care legislaţia în materie civilă a fost reeditată în mai multe state din Europa, a suscitat în lumea doctrinarilor, dar şi a practicienilor dreptului, o emulaţie extraordinară, determinată de momentul cu adevărat istoric pe care am avut şansa să îl trăim la data de 1 octombrie 2011.
Unul dintre instrumentele uzitate la nivel internaţional şi care lipsea în legislaţia românească, ca de altfel unul dintre cele mai importante elemente de noutate introduse prin Codul civil, îl reprezintă, fără îndoială, introducerea conceptului juridic al separaţiei de patrimonii prin instrumentul juridic al fiduciei. Deşi statuată tangenţial, anterior, în cadrul legii care reglementează profesia de avocat, fiducia nu s-a bucurat şi încă nu se bucură, de atenţia pe care o merită, în principal pentru că efectele complete ale acestui instrument nu sunt, în întregime, cunoscute.

Despre lucrare
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica: „Existența unei lucrări care să încerce să pună în evidență numeroasele avantaje pe care această instituție juridică inovatoare, căreia i-au fost alocate însă numai 19 articole, le poate aduce în practica circuitului civil general, prin crearea unor structuri juridice moderne care să țină pasul cu realitățile actuale reprezenta, fără îndoială, o necesitate.  (…)
Redactată cu rigoare terminologică, cu un discurs logic consistent și cu o autodisciplină de cercetare demnă de toată lăuda, lucrarea Fiducia și Trust-ul este una dintre cele mai bune lucrări de doctrină juridică elaborate în perioadă postdecembristă în România”.

Din cuprins

 • limitele adoptării trust-ului în sistemele de drept civil
 • patrimoniul de afectațiune sau separația de patrimonii
 • masele patrimoniale, în general, și masele patrimoniale fiduciare, în particular
 • teoria separației de patrimonii și a patrimoniilor de afectațiune ca efect al fiduciei
 • analiza problematicii cumulului între calitatea de constituitor și cea de fiduciar
 • limitarea răspunderii fiduciarului și a constituitorului rezultate din separația maselor patrimoniale
 • privire comparativă a fiduciei în raport cu trust-ul
 • aspecte de drept internațional privat în privința fiduciei
 • Puncte forte

 • analizează fiducia şi trust-ul din prisma mai multor jurisdicții internaţionale relevante
 • pune în lumină diferențele tranșante dintre fiducie și trust
 • îmbină perspectiva istorică, analiza comparativă și analiza economică
 • ample referinţe bibliografice
 • index alfabetic.”