Procedura insolvenței. Concept. Organe și participanți. Deschidere. Efecte principale | Codruţ Nicolae Savu

Editorul: ”Reunind o bogată experienţă de teoretician şi practician al dreptului comercial, în special în domeniul insolvenţei, autorul propune într-un limbaj accesibil chiar şi celor mai puţin familiarizaţi, una dintre primele prezentări de ansamblu ale procedurii insolvenţei, aşa cum este aceasta reglementată de Legea nr. 85/2014.
Ideile formulate de autor sunt argumentate prin ample trimiteri la doctrina relevantă în materie, iar reperele jurisprudenţiale şi elementele de drept comparat constituie o reală cheie de interpretare a noilor dispoziţii legale, lucrarea având un preponderent caracter practic. Astfel, autorul oferă soluţii unor probleme şi controverse ivite în aplicarea Legii nr. 85/2014.

Noutate absolută

Corelaţiile cu legea civilă şi legea procesual-civilă, dar şi prezentarea situaţiei contractelor în derulare permit formarea unei viziuni complexe, anticipând astfel efectele posibile pe care le poate genera această procedură.

Autorul despre lucrare

Deşi nu reprezintă un Cod, ci mai degrabă un codex, Legea nr. 85/2014 a fost analizată inclusiv prin raportare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, evidenţiind, acolo unde este cazul, lacunele, necorelările, paralelismele de reglementare, lipsa unităţii terminologice şi propunând în acest sens soluţii care să fie în acord cu principiile ce se degajă din aceste norme directoare ce stabilesc „ingredientele” cuprinse în „reţeta” elaborării actelor normative, astfel cum aceasta este redată în Legea nr. 24/2000.

Puncte forte

  • analiză prin raportare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  • abordare analitică, critică a problematicii, cu propuneri şi soluţii concrete
  • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile coduri
  • abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură: drept comercial, drept civil, dar şi procedură civilă
  • ample referinţe bibliografice, în ceea ce priveşte doctrina şi jurisprudenţa română şi străină
  • actualizează și dă soluții unor chestiuni controversate care au apărut deja după aplicarea noului act normativ
  • index alfabetic.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.