Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracțiuni contra persoanei și a patrimoniului | Marcel Ioan Rusu

dr-pen-ps-volumul-i-rusuEditorul: „Lucrarea de fata cuprinde analiza infractiunilor incluse in Titlurile I („Infractiuni contra persoanei”) si II („Infractiuni contra patrimoniului”) din Partea speciala a Codului penal in vigoare de la 1 februarie 2014.

Sunt prezentate detaliat elementele fiecarei infractiuni – obiectul juridic si obiectul material, subiectul activ si subiectul pasiv, latura obiectiva si latura subiectiva, tentativa si consumarea infractiunii, sanctiunile care pot fi aplicate, formele agravate, cauzele justificative si cauzele speciale de nepedepsire, acolo unde ele exista, aspecte de ordin procesual.

Pentru o cat mai buna intelegere a dispozitiilor de lege examinate, consideratiile teoretice ale autorului sunt insotite de trimiteri la alte opinii exprimate in literatura de specialitate, dar si de numeroase exemple din practica instantelor nationale si din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie.

Cursul poate fi util atat studentilor facultatilor de drept, cat si tuturor celor care se pregatesc pentru examenul de licenta sau concursurile de admitere in profesie ori definitivat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.