Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. 2 | colectiv de autori

13721_7323_prd-jpgEditorul: ”Obiectivul lucrării este acela de a pune la dispoziția practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual.  Integrată în Colecția Comentarii, lucrarea are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Lucrarea cuprinde modificările aduse textelor legale prin: Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 545 din 20 iulie 2016), O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (M.Of. nr. 389 din 23 mai 2016).

Despre Ediția 2

Această nouă ediție, cum era și firesc, subliniază și explică modificările legislative apărute după prima publicare a lucrării. De asemenea, au fost revizuite, completate sau explicate mai amplu, unele abordări teoretice, ținând cont de evoluția legală, doctrinară sau jurisprudențială. În acord cu rațiunea și obiectivele generale ale lucrării, această nouă ediție se concentrează în primul rând pe actualizarea și interpretarea jurisprudenței create după ediția anterioară. Astfel, au fost avute în vedere recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile instanței supreme, precum și orice alte hotărâri ale instanțelor, cu relevanță în aplicarea corectă a legii penale, peste 28 de decizii. În această manieră de abordare, prin această ediție, precum și prin edițiile următoare ce sperăm să vadă lumina tiparului în viitor, înțelegem să asigurăm obiectivul pe termen lung al lucrării: acela de a pune la dispoziția practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual.  

Din cuprins

 • explicații aprofundate ale textelor noului Cod penal
 • soluții practice
 • problemele ridicate de aplicarea în timp a legii penale
 • semnalarea deficiențelor unor texte
 • probleme de interpretare a legii
 • jurisprudență națională
 • hotărâri CEDO relevante
 • peste 28 de decizii noi ale Curții Constituționale, decizii ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul înaltei Curți de Casație și Justiție, decizii pronunțate în recurs în interesul legii, decizii de speță)

Puncte forte

 • depășește stadiul descriptiv, având avantajul de a putea evalua un prim impact concret al aplicării noilor reglementări
 • aduce explicațiile teoretice necesare și propune soluții practice pentru rezolvarea problemelor deja semnalate, dar, în același timp, identifică alte potențiale controverse, încercând să anticipeze răspunsurile potrivite
 • colectivul de autori este format integral din juriști practicieni strict specializați pentru fiecare domeniu abordat, cu vastă experiență recunoscută.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.