Abaterile disciplinare ale magistraților | Ioan Gârbuleț

 

Copyright by UJMAG.ro

Editorul: ”Lucrarea Abaterile disciplinare ale magistraților constituie prima monografie publicata in țara noastra care analizeaza in mod detaliat toate cele 21 de abateri disciplinare ale magistraților, așa cum sunt ele reglementate in prezent prin Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

CUPRINSUL LUCRARII
In cadrul lucrarii sunt analizate:
● formele raspunderii juridice a magistraților;
● trasaturile specifice ale raspunderii disciplinare a magistraților;
● elementele constitutive ale abaterii disciplinare;
● analiza abaterilor disciplinare;
● sancțiunile disciplinare;
● elemente de drept comparat.

PUNCTE FORTE ALE LUCRARII
● este facuta o analiza exhaustiva a tuturor abaterilor disciplinare sub aspectul obiectului, subiectului, laturii obiective și laturii subiective;
● prezinta asemanarile și deosebirile existente intre abaterile disciplinare pentru a se putea face o incadrare juridica corecta a faptelor comise de catre magistrați;
● sunt propuse o serie de definiții și de interpretari ale dispozițiilor legale incidente, cu scopul de a clarifica conceptele stabilite de legiuitor;
● este valorificata intreaga jurisprudența a secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii in materie disciplinara, publicata intre anii 2005-2016;
● este prezentata jurisprudența Inaltei Curți de Casație și Justiție in aceasta materie;
● sunt analizate sancțiunile disciplinare și modalitatea de individualizare a acestora;
● sunt prezentate abaterile disciplinare in dreptul comparat, tocmai pentru a ne forma o imagine de ansamblu asupra acestei instituții de drept material.

PUBLICUL ȚINTA
Lucrarea se adreseaza judecatorilor, procurorilor, magistraților-asistenți ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și asistenților judiciari, intrucat toți aceștia pot avea calitatea de subiect activ al abaterii disciplinare. Totodata, lucrarea constituie un instrument util de lucru și pentru alte profesii juridice: avocați, consilieri juridici, notari publici, executori judecatorești, practicieni in insolvența, mediatori, dar, in același timp, și pentru toți cei care sunt interesați, intr-o forma sau alta, de cunoașterea faptelor pentru care un magistrat poate raspunde disciplinar. ”

Pentru a cumpara aceasta carte, click aici.