Varietăți ale contractului de vânzare | Bujorel Florea

Copyright by UJMAG.ro

Editorul: ”Autorul evidentiaza o multitudine de situatii ce se regasesc in circuitul civil, in care transmisiunea juridica a unui drept se realizeaza nu prin contractul clasic de vanzare, astfel cum este reglementat in Codul civil, ci prin alte tipuri de vanzare, variante ale contractului de vanzare, care sunt supuse unor norme juridice speciale.

Unele dintre varietatile vanzarii, reglementate sau nu de Codul civil, au fost analizate in prezenta lucrare, autorul fiind constient ca tabloul acestora poate fi completat cu cercetarea altor tipuri speciale de vanzare, doctrina oferind astfel, celor interesati, instrumentele juridice necesare calificarii conventiilor de vanzare si identificarii reglementarilor legale aplicabile.

Examinarea varietatilor de vanzare este conectata la normele juridice aplicabile vanzarii clasice, in scopul conferirii rigorii si claritatii institutiilor juridice cercetate, studiul capatand, in buna parte, caracter comparativ. De altfel, autorul prezinta, spre evidentierea elementelor de noutate introduse de actualul Cod civil, si reglementarile Codului civil roman de la 1864, cu privire la varietatile contractului de vanzare.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.