Instituții judiciare. Ed. 2 | Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Paul Pop

13675_7280_prd-jpgEditorul: ”Aceasta tratează principiile de organizare a justiției, analizând problemele sistemului judiciar, prezentate prin analiza profesiilor juridice, aspect ce contribuie la adoptarea celei mai potrivite opțiuni pentru viitoarea lor carieră.

Despre Ediţia 2
Această ediţie aduce numeroase elemente noi, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu aproximativ 150 de pagini. Sunt analizate ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe şi Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, precum şi DCC nr. 374/2016, DCC nr. 262/2016. De asemnea, spre deosebire de ediţia anterioară, noul colectiv de autori tratează, alături de magistratură şi avocatură şi organizarea profesiilor de notar public şi executor judecătoresc.

Din cuprins
– Accepţiunile noţiunii de justiţie. Justiţia în raporturile sale cu celelalte puteri ale statului
– Principiile funcţionării justiţiei ca serviciu public
– Instituţiile sistemului judiciar
– Statutul judecătorilor şi al procurorilor
– Avocatura. Organizarea profesiei de avocat
– Notarii publici. Organizarea profesiei de notar public
– Executorii judecătoreşti

Puncte forte
– conţine ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe şi Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
– au fost avute în vedere ultimele decizii ale instanței de contencios constituțional (DCC nr. 374/2016, DCC nr. 262/2016)
– ample referinţe bibliografice.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.