Hotărâri CEDO relevante în materia raporturilor de muncă și asigurărilor sociale. Comentarii şi jurisprudenţă naţională | Răzvan Anghel

187_zAutorul: ”Această lucrare îmbină, într‑o manieră originală, hotărâri recente pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, relevante pentru materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale, cu jurisprudenţă naţională (hotărâri pronunţate de Curtea Constituţională, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, celelalte instanţe), care ilustrează rezolvarea unor probleme similare în contextul legislativ român, la care se adaugă şi unele hotărâri pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin care au fost interpretate norme din dreptul UE ce şi-ar putea găsi aplicarea în cauze în care se pun problemele de drept analizate de CEDO.

Hotărârile CEDO selectate sunt pronunţate nu numai în cauze în care România a fost parte ci şi în cauze în care au fost părţi alte state europene, aceste din urmă hotărâri fiind relevante pentru aplicarea normelor juridice române întrucât probleme similare au fost analizate şi în jurisprudenţa naţională. Astfel, fie pentru că, în analiza Curţii, a fost avut în vedere un cadru legislativ similar cu cel român, fie pentru că, analizându-se deficienţele unei reglementări sau practici din alt stat astfel cum au fost constatate de Curtea, se pot evidenţia diferenţe semnificative faţă de cadrul legislativ şi practica judiciară din România, concluziile Curţii Europene pot fi valorificate în jurisprudenţa naţională mutatis mutandis ori per a contrario.

În unele dintre hotărâri Curtea analizează probleme inedite sau probleme cunoscute dar dintr-o perspectivă mai puţin întâlnită în timp ce în alte hotărâri sunt analizate probleme care s-au mai ivit în practica instanţei europene, acestea cuprinzând, însă, o interesantă, actualizată şi utilă sinteză a principiilor desprinse din jurisprudenţa anterioară a Curţii, cu evidenţierea diferenţelor şi asemănărilor faţă de cauzele soluţionate anterior; în special, în acest caz prezintă relevanţă deciziile de inadmisibilitate care subliniază diferenţele dintre situația de fapt prezentată Curții într-o anumită cauză faţă de situații aparent similare analizate în trecut, ceea ce permite o mai bună înţelegere a regulilor şi excepţiilor cristalizate în practica instanţei de la Strasbourg referitor la o anumită problemă.

Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt prezentate într-o formă sintetizată, care nu constituie o traducere completă a acestora (unele fragmente fiind traduse în timp ce altele sunt doar rezumate), fiind expuse elementele esenţiale ale textului.

Prin comentariile care însoţesc hotărârile CEDO prezentate s‑a încercat evidenţierea unor aspecte relevante în analiza Curţii, pentru a decela considerentele cărora li se poate atribui valoare de principiu de cele care sunt doar rezultatul unui complex de împrejurări particulare, ce ar putea fi valorificate numai în acelaşi context de fapt şi de drept. Totodată, comentariile urmăresc să stabilească legătura cu problemele de drept ivite în practica judiciară naţională din perspectiva cadrului legal naţional, la care se pot adăuga unele interpretări cu caracter obligatoriu ale dreptului Uniunii Europene stabilite de CJUE în procedura trimiterii preliminare.”