Drept comercial. Întreprinderile comerciale | Luminița Tuleașcă

3d-tuleasca-drept-comercial-intreprinderile-comercialeEditorul: ”Cu o profundă cunoaştere a stadiului actual al Dreptului comercial naţional şi străin, această carte aduce elemente de noutate majoră atât prin structură şi tematică, cât şi prin introducerea în literatura juridică română a unor noi abordări, specifice celor mai moderne viziuni din domeniu.

Având o bogată experienţă ca profesor universitar şi avocat, în cuprinsul cursului de faţă, autoarea a îmbinat aspectele teoretice cu cele practice, fiecare problematică importantă sau/şi controversată fiind reflectată prin jurisprudenţă relevantă naţională şi europeană.

În sistemul unităţii dreptului privat român, dreptul comercial este o ramură a dreptului privat care reglementează activitatea comercială concretizată în activităţile de producţie, comerţ, prestări de servicii, în care sunt incluse actele, faptele şi operaţiunile săvârşite de profesioniştii comercianţi, precum şi regimul juridic al profesioniştilor comercianţi, prin utilizarea dispoziţiilor Codului civil şi regulilor speciale derogatorii şi/sau complementare conţinute de legile speciale naţionale, europene şi internaţionale, de uzanţele comerciale, principiile generale ale dreptului comercial şi jurisprudenţa obligatorie.
În acest context, autoarea abordează materia Dreptului comercial în două cărţi: „Întreprinderile comerciale” şi „Activitatea comercială”.

Manualul de faţă este consacrat întreprinderilor comerciale, se adresează, în primul rând studenţilor, dar nu numai acestora, urmează tematica cursului Drept comercial I, şi va prezenta şi analiza entităţile prin intermediul cărora se desfăşoară activitatea comercială: întreprinderile comerciale, formele juridice ale întreprinderilor comerciale, statutul juridic al titularilor întreprinderilor comerciale, respectiv profesioniştii comercianţi persoane fizice şi persoane juridice, obligaţiile profesionale ale profesioniştilor comercianţi privind publicitatea prin registrul comerţului, ţinerea evidenţei contabile a activităţii comerciale şi concurenţa comercială, societăţile comerciale şi fondurile de investiţii.

Lucrarea răspunde cerinţelor primei părţi a disciplinei „Drept comercial (I)” din cadrul planurilor de învăţământ ale facultăţilor de drept din sistemul de învăţământ superior de stat şi privat.

Următoarea carte va fi consacrată activităţii comerciale, şi va prezenta şi analiza regulile speciale privind formarea şi executarea contractelor comerciale, probele în materie comercială, garanţiile comerciale, comerţul electronic, protecţia consumatorilor, acordurile de asociere, fondul de comerţ, patrimoniile (de afectaţiune) comerciale, transferul de afacere, fiducia, contractele comerciale, titlurile de valoare şi insolvenţa.

Pentru a cumpara aceasta carte, click aici.