Procedură penală. Partea generală. Culegere de teste grilă comentate și explicate | Andrei Zarafiu

13626_7233_prd.jpgEditorul: ”Modul dinamic în care se aplică normele de procedură reclamă un demers similar şi în înţelegerea lor. Mecanismele procesuale presupun corelaţii legislative şi raţionamente logico-juridice complexe. Prin urmare, cunoaşterea cadrului normativ reprezintă doar o premisă în asimilarea corectă a ipotezelor legislative şi a formelor procedurale în care acestea se manifestă în concret. Prezenta culegere propune o metodă conjugată pentru asimilarea instituţiilor de procedură penală: verificarea cunoştinţelor prin utilizarea acestora în cadrul unor raţionamente comune activităţii judiciare şi explicarea modalităţii prin care se aplică.

Noutate absolută
Comentariile care însoţesc fiecare grilă, trimiterile legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale, corespondenţele şi soluţiile propuse, analizele şi explicaţiile textelor incidente reprezintă atuurile lucrării.

Din cuprins
– aproximativ 200 de grile cu grad de dificultate avansat concepute să testeze nivelul de cunoştinţe de procedură penală, parte generală şi capacitatea de utilizare a acestora în mod adecvat;
– sistematizarea grilelor în 5 capitole corespunzătoare instituţiilor fundamentale ale părţii generale: acţiunile în procesul penal, participanţii şi competenţa organelor judiciare, probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii, măsurile procesuale, actele procesuale şi procedurale comune;
– analiza fiecărei variante de răspuns şi identificarea aspectelor care nu corespund tiparului normativ;
– o selecție a deciziilor Curții Constituționale, HP-urilor și RIL-urilor pronunțate în raport cu dispozițiile Codului penal și Codului de procedură penală

Puncte forte
– comentarii şi explicaţii destinate asimilării cunoştinţelor de procedură penală şi înţelegerii mecanismelor prin care se aplică judiciar;
– abordare pluridisciplinară prin antamarea unor problematici de drept penal şi civil substanţial, precum şi de procedură civilă incidente pe plan procesual penal;
– familiarizarea cu o metodă comună de testare în cadrul examenelor de licenţă, de admitere şi promovare în profesiile juridice;
– utilizarea unui material legislativ actualizat prin prisma modificărilor recente aduse de Legea nr.75/2016 şi O.U.G. nr. 18/2016 şi a soluţiilor jurisprudenţiale obligatorii ale Curţii Constituţionale şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
– soluţii clare, argumentate şi asumate pentru rezolvarea unor probleme concrete sau ipotetice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.