Paradisurile fiscale – implicații economico-juridice | Dan Drosu Şaguna, Daniela Iuliana Radu

13604_7217_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea de faţă se constituie într-un demers util şi interesant de cercetare a poziţionării şi impactului paradisurilor fiscale în contextul relaţiilor economico-financiare internaţionale.
Abordarea acesteia armonizează cercetarea ştiinţifică cu utilitatea demersului practic în folosirea paradisurilor fiscale în strategia de dezvoltare a economiei mondiale. Pe fondul general al problematicii, autorii au realizat studii de caz, în acest context lucrarea apare ca un studiu documentat, bogat în idei, concret. Cercetările realizate pot contribui la crearea unor elemente metodologice noi pentru continuarea investigaţiilor ştiinţifice ulterioare din domeniu.

Viziunea autorilor
Lucrarea de faţă analizează într-un mod concret facilităţile paradisurilor fiscale şi regimurile fiscale care oferă tratamente preferenţiale pentru persoane fizice şi juridice nerezidente care conduc cota efectivă de impozitare aplicată pe venit/profit din activităţi mobile sub nivelurile de taxare din alte ţări. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra companiilor prezente într-o zonă liberă presupune mai puţine facilităţi fiscale, comparativ cu perioada de preaderare, fapt ce a dus la o scădere a activităţii de producţie în zonele libere şi implicit la scăderea eficienţei zonelor libere.

Element de noutate
Actualitatea cercetării este confirmată de faptul că amploarea fenomenului offshore şi dezvoltarea acestuia în economia mondială actuală necesită o cercetare juridico-economică la diferite niveluri, mondial, naţional (macro şi microeconomic), iar motivaţia principală a cercetării constă în faptul că, jurisdicţiile offshore, în contextul economiei contemporane, reprezintă o componentă a sistemului economic mondial şi a economiilor naţionale, acceptată tacit de instituţiile abilitate în domeniu.

Din cuprins
– modul de funcţionare al paradisurilor fiscale
– criterii generale de alegere a unui paradis fiscal
– utilizarea paradisurilor fiscale de către agenţii economici
– elemente de analiză fiscală internaţională
– planificarea fiscală internaţională – instrumente şi tehnici de gestiune fiscală pentru agenţii economici
– dezvoltarea economică a paradisurilor fiscale
– aspecte practice şi legislative privind paradisurile fiscale
– activităţi infracţionale în paradisurile fiscale şi centrele financiare offshore – criminalitatea financiară
– cazul HSBC Holdings PLC
– cazul Mossack Fonseca – Panama Papers (2016)
– impactul paradisurilor fiscale asupra economiei mondiale
– modele de paradisuri fiscale
– tendinţe şi perspective ale paradisurilor fiscale

Puncte forte
– abordare teoretică şi practică bazată pe o bogată doctrină şi jurisprudenţă internaţională
– analiza fenomenului offshore din antichitate până în prezent
– prezentarea tendinţelor acestui fenomen
– analiză amănunţită a factorilor de ordin istoric, geografic, economic, social care determină apariţia paradisurilor fiscale [tax h(e)aven]
– analiza cadrului fiscal internaţional
– analiza unora dintre cele mai importante şi recente cazuri de fraudă fiscală (cazul HSBC Holdings PLC, cazul Mossack Fonseca – Panama Papers)
– prezentarea detaliată şi clasificarea celor mai importante paradisuri fiscale
– analiza crizelor financiare şi impactul paradisurilor fiscale
– grafice detaliate care ajută la înţelegerea impactului paradisurilor fiscale.”