Avizul nr. 18/2015 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) | Rodica Aida Popa (coord.)

3D Rodica Adina Popa Avizul nr 18Autorul: “Avizul nr. 18 al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni a constituit obiectul mesei rotunde din data de 10 iunie 2016‚ „Dialogul autoritatii judecatoresti din Romania cu celelalte autoritati ale statului in consolidarea statului de drept. Realitati si perspective”, care a avut loc la Facultatea de Drept, din cadrul Universitatii din Bucuresti, organizata de catre reprezentantul Romaniei la Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei in parteneriat cu Societatea de Stiinte Juridice, cu Editura Universul Juridic si Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti. La aceasta importanta dezbatere au fost invitati professor si practicieni ai dreptului care in interventiile lor au adus o dimensiune concreta asupra realitatii statului de drept din Romania, model al unei democratii moderne. Volumul cuprinde prin ideile sale realitatea actuala asupra statului de drept si echilibrului autoritatilor judecatoresti, legislativa si executiva in modelul actual de democratie, dar care prefigureaza prin propunerile formulate o schimbare de paradigma, ceea ce asigura incredere si cooperare, pe calea dialogului continuu intre acestea, asa incat serviciul public al fiecareia dintre ele sa conduca la asigurarea interesului superior al cetațeanului roman, parte a familiei europene.”

The Author: “The Opinion nr 18 of Consultative Council of European Judges was on the agenda of a round table meeting on June 10th 2016 ” The dialogue of the judicial authority of Romania with the other state authorities with a purpose of consolidation the rule of law. Realities and Perspectives” held at the Faculty of Law, Bucharest University organised by the Romanian Representativie at the Consultative Council of European Judges within the European Council in partnership with the Society of Legal Science, with Publishing House “Universul Juridic” and the Faculty of Law from Bucharest University.
To this important debate professors and law practicioners were invited, they have offered through their contributions a concrete dimension over the reality of the rule of law from Romania, model of a modern democracy.
I believe that this volume expresses through its main ideas the state of fact of the rule of law and the balance of the three powers in the model of democracy of nowadays, but it also anticipates a change of paradigm through the given proposals, that is giving trust and cooperation, thanks to the ongoing dialogue among them, so that the public service of each of them may assist to provide the superior interest of the Romanian citizen, now part of the European family.”

Pentru a cumpara aceasta carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.