Neajunsurile legislației fiscale. Soluții practice de rezolvare | Nicolae Grigorie Lăcriţa, Vasile Radu Pop Agrișu

13595_7208_prd.jpgEditorul: ”Începând cu 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare noile reglementări fiscale fundamentale: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Spre surprinderea contribuabililor, pentru Codul de procedură fiscală nu s-au mai emis Norme metodologice de aplicare unitare, cuprinse într-un singur act normativ. Lucrarea tratează importante neajunsuri constatate în noile Coduri la nivel de articole, alineate, definiții, noțiuni, termeni, expresii, sintagme, descrieri de obligații fiscale etc. Este foarte greu de stabilit o corespondență între prevederile din Codul fiscal și cele din Norme, iar pentru numeroase dintre acestea nici nu se poate stabili o legătură de corespondență, existând și dispoziții în Normele metodologice pentru care nu se poate identifica baza legală de emitere. Interpretarea și analiza acestor neajunsuri s-a făcut prin prisma unor prevederi din Constituția României, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice, precum și în baza unor decizii ale Curții Constituționale.

Din cuprins
– nepotrivirile flagrante între prevederile din Codul fiscal și cele din Normele metodologice
– ordinele, normele și instrucțiunile care trebuie cunoscute pentru aplicarea Codului fiscal
– necesitatea abrogării unor prevederi fiscale
– discriminarea prin lege a contribuabililor în relațiile cu statul
– anomaliile din structura Codului de procedură fiscală, a Codului fiscal și a Normelor metodologice
– prescripția a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
– consecințele nedefinirii sau definirii diferite a unor noțiuni fiscale
– evaluarea clădirilor persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât pentru locuință
– cotele de TVA în România în perioada 1993-2017
– reducerea impozitului pe clădiri cu până la 50% în funcție vechime

Puncte forte
– îmbină aspectele cu caracter teoretic și practic
– realizează o analiză comparativă între actuala reglementare și reglementările anterioare
– indicarea necorelărilor și prevederile neclare, confuze și contradictorii existente în actele normative
– soluții practice de rezolvare
– autorii sunt teoreticieni și practicieni în domeniile contabil, economic și financiar-fiscal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.