Drept fiscal | Mihaela Tofan

13555_7172_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea prezintă principalele instituţii în domeniul reglementării relaţiilor fiscale, precum şi norme de drept în vigoare, în domeniul taxelor, impozitelor şi contribuţiilor care conturează sistemul fiscal din România. Noţiunile sunt înfăţişate pornind de la abordarea conceptuală şi doctrinară, fără a neglija norma de drept activă, cu accent asupra modificărilor recente în acest domeniu de reglementare. Lucrarea prezintă o abordare din punct de vedere al normelor de drept românesc, dar, în egală măsură, şi din punct de vedere al nevoii de armonizare a normelor de drept fiscal la nivelul Uniunii Europene. Dreptul fiscal este un domeniu foarte mobil al dreptului, care se manifestă optim doar dacă răspunde în timp foarte scurt la nevoile de finanţare şi la posibilităţile reale de plată a contribuabililor. Normele de drept fiscal, într-o continuă prefacere, necesită constant preocupări de analiză obiectivă şi sintetică.

Viziunea autorului
Contextul permanentei opoziţii dintre debitorii obligaţiei fiscale şi reprezentanţii autorităţilor publice competente în sfera constituirii resurselor bugetare ale statului conturează scena pentru desfăşurarea raporturilor juridice de drept fiscal, a căror analiză are importanţă teoretică şi practică deopotrivă. Pe fondul procesului codificării legislaţiei din România, ramura de drept fiscal şi-a reafirmat şi consolidat autonomia şi importanţa, în domeniul aşa de efervescent al ştiințelor juridice. Norma fiscală vizează fiecare subiect de drept, fie din perspectiva contribuabilului, fie din perspectiva beneficiarilor facilităţilor fiscale oferite de către stat. Jurişti şi economişti, teoreticieni şi practicieni, simpli cetăţeni, dar şi autorităţile competente, cu toţii sunt afectaţi şi interesaţi de legislaţia fiscală şi de tendinţele sale de evoluţie.

Element de noutate
Lucrarea prezintă într-o manieră sintetică normele imperative ale dreptului fiscal, precum şi modificările legislative aduse de noul Cod fiscal în România, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Normele de drept fiscal sunt analizate ca reglementări autonome, dar şi prin prisma inter-relaţiilor care se stabilesc cu alte norme de drept.

Din cuprins
– trăsăturile şi funcţiile impozitelor
– impozitul pe profit
– impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– impozitul pe venit
– contribuţii la sistemul public de asigurări sociale
– taxa pe valoarea adăugată
– accize şi alte taxe speciale
– impozitele şi taxele locale
– procedura fiscală

Puncte forte
– analiza legislaţiei naţionale din perspectiva evoluţiei acesteia
– prezentarea comparativă a reglementărilor fiscale interne cu cele europene
– analiza interdependenţei dintre dreptul fiscal şi celelalte ramuri de drept
– indicarea principalelor efecte ale Directivelor adoptate la nivel european asupra legislaţiei interne
– analiza aspectelor procesuale şi procedural fiscale
– structură clară, concisă, accesibilă
– ample referinţe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.