Euronomosofia. Vol. II. În căutarea substanței ontologice și a palingeneziei dreptului european | Valerius M. Ciucă

dDespre carte: ”Dreptul european ca drept-în-sine. Eșarfa din pălărie în absența magicianului?

Liminarii
”Creuzetul” neocontractualist al valorilor, principiilor, nomosferei juridice și al substanței nomotetice europene; multiplicatio & fermentatio?

Secțiunea I
Cât este poiesis (nous pathetikos) și cât autopoiesis (nous poietikos) în dreptul Uniunii Europene?
§1. Dreptul european non-paseist, independent de subiectele juridice naționale?
§2. Dreptul european non-tribalist, independent de ”sângele și de pământurile ancestrale”?

Secțiunea a II-a
Care sunt atributele și simbolurile dreptului european?
§1. Nomosfera europeană – colecție de izvoare formale ”panteice” de drept?
§2. Noosfera europeană – simplă factualitate a izvoarelor reale, sociologice, ale dreptului european, doar cronologie de surse ”culturale” ale Uniunii Europene?

Subsecțiune ad hoc 1
Spațiul Schengen și forma primară a umanismului juridic european. Revizitând opus-ul lui Tony Honoré, Ulpianus. Pioneer of Human Rights

Subsecțiune ad hoc 2
Filosofia juridică a comunicărilor interpretative ale Comisiei Europene sau caduceul dezaripat al lui Hermes-Mercurius, desenat cu cerneală simpatică. Marginalii la o recentă hotărâre a Tribunalului Uniunii Europene.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.