Executarea silită a creanțelor fiscale. Practica judiciară și reglementarea din noul Cod de procedură fiscală | Ruxandra Sîrghi

Executarea silita a creantelor fiscale - SirghiEditorul: ”Cartea Executarea silita a creantelor fiscale cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante in materia executarii silite a obligatiilor fiscale, structurata pe urmatoarele aspecte: competenta instantei, contestatia la executare, suspendarea executarii silite, mentinerea popririi si contestatia la executare impotriva masurilor asiguratorii infiintate de organele fiscale.

Este examinata practica instantelor judecatoresti referitoare la probleme de drept de interes, cu privire speciala asupra solutiilor de practica neunitara, completate, atunci cand s-a impus, cu comentarii ale autorului. Dintre aspectele analizate amintim:
–    procedura de comunicare a somatiei si a titlului executoriu;
–    conditiile de valabilitate a titlului executoriu fiscal;
–    cauzele de nulitate a somatiei de executare;
–    competenta organului fiscal;
–    stabilirea instantei competente sa solutioneze contestatia la executare in fond si in apel;
–    calcularea termenului de formulare a contestatiei la executare;
–    analiza comparativa a titlului executoriu fiscal si a titlului de creanta si limitele in care instanta investita cu o contestatie la executare se poate pronunta asupra acestora;
–    obligativitatea comunicarii organului de executare de catre instanta a recipisei de consemnare a cautiunii in cazul respingerii definitive a contestatiei la executare;
–    procedura restituirii taxei judiciare de timbru in ipoteza admiterii contestatiei la executare;
–    suspendarea executarii unei decizii de impunere (efecte, durata, emiterea unui nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat);
–    recuperarea taxei de poluare in baza hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus restituirea (analiza art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 prin prisma dispozitiilor art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului si a jurisprudentei C.E.D.O. in materie, precum si din perspectiva dreptului comunitar si a jurisprudentei CJUE pronuntate in materie; dobanda legala aferenta taxei de poluare);
–    executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ;
–    procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei – titlu executoriu; efectele formularii plangerii contraventionale; prescriptia executarii sanctiunii amenzii;
–    nelegalitatea executarii silite a creantei fiscale realizate de executorul judecatoresc (executorul de drept comun);
–    regulile aplicabile in materia executarii creantelor fiscale prin poprirea veniturilor rezultate din salarii sau pensii;
–    reguli de imputatie a platii in materie fiscala.

Prezentarea comparativa a dispozitiilor Codului de procedura fiscala din 2003 cu cele ale noului Cod de procedura fiscala, in vigoare de la 1 ianuarie 2016, asigura o imagine de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie si a impactului pe care modificarea legislativa o poate avea asupra practicii judiciare.

Cartea Executarea silita a creantelor fiscale se adreseaza atat practicienilor dreptului (judecatori, avocati, executori judecatoresti, executori fiscali, consilieri juridici), precum si tuturor celor interesati de practica in acest domeniu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.