Dreptul comerţului internaţional. Note de curs | Claudiu-Paul Buglea

13536_7153_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea, structurată în 12 cursuri, sintetizează informaţiile esenţiale ce privesc principalele instituţii specifice dreptului comerţului internaţional şi reprezintă un suport de curs actualizat şi, implicit, un instrument util în vederea pregătirii examenului la această disciplină, fără a-şi dori astfel să fie un „concurent” al tratatelor sau monografiilor dedicate materiei. Fiecare curs se încheie cu o secţiune de întrebări care are scopul de a-i ajuta pe studenţi să fixeze şi să coreleze informaţiile expuse. Pentru a uşura demersul studenţilor de căutare şi de „înarmare” cu actele normative necesare în vederea pregătirii examenului, autorul a îngrijit apariţia unei Culegeri de legislaţie care cuprinde principalele instrumente juridice în materie.

Din cuprins
– particularitățile raporturilor juridice de dreptul comerțului internațional
– investițiile străine directe
– garanțiile acordate investitorilor străini
– drepturile de care beneficiază investitorul străin în România
– Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state din 1965 (Convenția de la Washington)
– izvoarele dreptului comerţului internaţional; uzanțele comerciale internaționale
– subiectele de naționalitate română ale dreptului comerțului internațional
– subiectele de naţionalitate străină care îşi desfăşoară activitatea comercială pe teritoriul României
– riscurile specifice contractelor comerciale internaționale încheiate pe termen mediu și lung
– clauzele asigurătorii împotriva riscurilor în contractele comerciale internaționale încheiate pe termen mediu și lung
– regimul daunelor-interese în comerțul internațional
– contractul de Vânzare Internaţională de Mărfuri, conform Convenţiei Națiunilor Unite de la Viena (1980)
– uzanțele codificate în materia vânzării internaționale de mărfuri (Regulile Incoterms)
– operațiunile de contrapartidă în Comerțul Internațional, cu specială privire asupra celor axate pe contractul de vânzare-cumpărare

Puncte forte
– conţinut realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată
– întrebări cu scopul de a îi ajuta pe studenți să fixeze și să coreleze informațiile expuse
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar şi logic
– indicarea la sfârşitul fiecărui curs a principalele instrumente juridice din sfera dreptului comerțului internațional.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.