Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020. Strategia Europa 2020 | Dan Drosu Şaguna, Daniela Iuliana Radu

13525_7142_prd.jpgEditorul: ”Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020 dezvoltă instrumente financiare pentru a reduce discrepanţele dintre statele membre, în special cele de gestionare şi impact. În lucrare, accentul este pus pe principalele elemente ale Strategiei Europa 2020, oferind o imagine de ansamblu asupra modalităţii de implementare a instrumentelor structurale, capacitatea de absorbţie a acestora, precum şi sarcinile principalelor autorităţi cu atribuţii în domeniu.
Lucrarea constituie un fundament important în pregătirea specialiştilor în domeniul juridic cu aplicabilitate directă pe strategia de dezvoltare a statelor membre ale Uniunii Europene. Impactul noii politici de coeziune asupra regiunilor unionale reprezintă un domeniu complex care necesită o analiză intrinsecă a instrumentelor financiare care stau la baza acesteia, precum şi a pilonilor de dezvoltare regională la nivelul Uniunii Europene.

Element de noutate
Elementul de noutate al lucrării îl constituie faptul că aceasta prezintă principalele obiective ale noii Politici de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020 şi face o analiză a instrumentelor financiare şi ale programelor operaţionale aferente acestora.

Din cuprins
– Politica de dezvoltare regională la nivelul UE
– Programele operaţionale aferente fondurilor structurale accesibile în perioada 2014-2020
– Programul Operaţional Competitivitate
– Programul Operaţional Capital Uman
– Programul Operaţional Infrastructură Mare
– Programul Operaţional Capacitate Administrativă
– Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.