Ghidul inspecţiei inopinate a Consiliului Concurenţei | Germin Petcu, Călin Dobre

13509_7129_prd.jpgEditorul: ”Inspecţia inopinată a Consiliului Concurenţei se poate transformă oricând dintr-un eveniment posibil şi, mai degrabă, probabil, într-un fapt actual. Un asemenea eveniment poate avea consecinţe semnificative asupra oricărei afaceri, motiv pentru care trebuie tratat cu sporită atenţie. Implementarea unor măsuri din timp în acest sens poate face diferenţa dintre aplicarea unei amenzi, de regulă severă, sau inexistenţa acesteia.

Noutatea absolută a lucrării
„Ghidul inspecţiei inopinate a Consiliului Concurenţei” propune un set minim de măsuri care pot ajuta un operator economic să treacă cu bine prin furcile caudine ale unei descinderi a inspectorilor de concurenţă. Pornind de la conduita de care trebuie să dea dovadă personalul întreprinderii şi până la paşii ce trebuie urmaţi într-o atare situaţie, autorii abordează pe larg regulile de “aşa da” şi “aşa nu” după care trebuie să se ghideze întreprinderea inspectată. Recursul amplu la doctrina şi jurisprudenţa naţională şi europeană, coroborat cu analiza legislaţiei primare şi secundare aferente dreptului concurenţei relevă împrejurarea că cele trei texte de lege analizate acoperă, în fapt, un domeniu vast de aplicare. Dintr-o asemenea perspectivă, recomandările autorilor au vocaţie de aplicabilitate imediată, ele putând fi puse cu uşurinţă în practică. Este prima lucrare publicată în România care analizează exclusiv conduita recomandată în cazul unei inspecţii inopinate.

Puncte forte
– probleme pe care le ridică o inspecţie inopinată: scopul inspecţiei, ordinul de inspecţie, privilegiul „legal”
– prezentarea prerogativelor Consiliului Concurenţei în astfel de situaţii
– recomandări cu privire la obligaţia de cooperare
– inspecţia informatică
– modele de acte încheiate cu ocazia desfăşurării inspecţiei
– cazuistică europeană relevantă
– tabel legislativ
– glosar de termeni
– recomandări finale cu privire la conduita personalului entităţii supuse inspecţiei
– ample referinţe bibliografice.”