Diferendul fiscal post-inspecție. Practica judiciară a Înaltei Curți de Casație și Justiție | Ionel Bostan

13500_7111_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea de faţă intenţionează să aducă în faţa celor interesaţi procesele care au ca punct de plecare aspecte derivate din exercitarea activităţii de inspecţie fiscală, demers axat pe practica judiciară în materie. Culegerea de jurisprudenţă este structurată în trei părţi. Pentru o mai bună înţelegerea problematicii tratate, primele două părţi includ atât prezentarea terminologiei consacrate, cât şi o sinteză privind cadrul instituţional aplicabil inspecţiei fiscale, în actualul context economico-financiar. A treia parte, de jurisprudenţă, conţine decizii relevante ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în legătură cu procese care îşi au originile exclusiv în dispute de ordin fiscal.

Din cuprins
– 40 de decizii relevante ale Instanţei Supreme, Secţia de contencios administrativ şi fiscal
– tematica: solicitarea anulării deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie; obligarea unei companii miniere la plata impozitului pe profit; obligarea firmei/club sportiv de către organul fiscal la plata unor obligaţii bugetare; stabilirea de obligaţii fiscale suplimentare în sarcina unei societăţi absorbante; neacordarea dreptului de deducere a unor cheltuieli; solicitarea anulării deciziei de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării fiscale; obligarea firmei controlate la plata unor sume către bugetul statului ca urmare a nefiscalizării integrale a vânzărilor
– prezentare sintetică a cadrului instituţional aplicabil inspecţiei fiscale şi a terminologiei în domeniu
– lista hotărârilor în funcţie de data acestora

Puncte forte
– selecţia celor mai importante decizii în materia diferendului fiscal post-inspecţie din perioada 2010-2015
– indicarea corelaţiilor cu noua legislaţie fiscală 2016
– prezentarea cuprinde elemente esenţiale pentru utilitatea consultării: titlu, legislaţie relevantă, pastilă, indicarea instanţei, sursa hotărârii, rezumatul
– format academic pentru folosirea cât mai facilă de către cititor
– ample referinţe bibliografice
– index alfabetic bogat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.