Manual de criminologie. Ed. 6 | Valerian Cioclei

13454_7079_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea, după cum şi titlul o indică, încearcă să răspundă unor cerinţe de ordin didactic; ea este destinată, în principal, studenţilor în drept. Absolvenţii care urmează o formă de pregătire post-universitară, în cadrul căreia se studiază şi disciplina Criminologie, sau alte discipline „înrudite” cu aceasta, pot găsi, la rândul lor, în lucrare, elementele teoretice de bază şi referinţele bibliografice minime, necesare perfecţionării cunoştinţelor în domeniu. Din anumite puncte de vedere, lucrarea poate prezenta interes şi pentru practicieni, fie pentru cei implicaţi în mod nemijlocit în activitatea de justiţie penală, fie pentru cei angajaţi în diferite activităţi cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant.

Ediţia a 6-a
Noua ediţie a manualului apare la un interval de 5 ani de la ultima ediţie publicată, fiind necesară în primul rând datorită noii legislaţii penale – noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală. Manualul îşi păstrează structura, însă propune în ultima parte a lucrării câteva studii şi eseuri criminologice, pe care autorul le-a considerat relevante în conturarea unor forme specifice ale fenomenului criminal contemporan şi (sau) a modului în care se reacţionează contra acestuia. Aceste studii şi eseuri au rolul de a propune posibile modele de fructificare a cunoştinţelor criminologice de ordin teoretic. Altfel spus, fiecare studiu sau eseu în parte reprezintă un exerciţiu de raţionament criminologic.

Din cuprins
– cercetarea criminologică: obiect, modalităţi de cunoaştere, procedee, finalitate
– fenomenul criminal: crima, criminalul, criminalitatea
– practica anticriminală
– procedee în cercetarea criminologică
– teoriile criminologice: teorii cauzale şi teorii noncauzale
– criminologia etiologică
– criminologia dinamică
– studii şi eseuri criminologice relevante, fie pentru conturarea unor forme specifice prin care fenomenul criminal contemporan se manifestă, fie pentru înţelegerea unor carenţe de politică penală

Puncte forte
– abordare didactică a unor probleme de ordin metodologic şi conceptual care asigură construirea treptată a noţiunilor pe baza unor elemente concrete ce ţin de realitatea cercetării criminologice
– lucrarea prezintă interes şi pentru practicieni, fie pentru cei implicaţi în mod nemijlocit în activitatea de justiţie penală, fie pentru cei angajaţi în diferite activităţi cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant
– referinţe bibliografice bogate, necesare perfecţionării cunoştinţelor în domeniu.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.