Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ediția 3 | Mihail Udroiu

12456_6266_prd.jpg[1]Editorul:Urmărind perfecţionarea continuă a conţinutului şi conceptului acestei cărţi, ediţia a 3-a a Sintezelor de procedură penală reuneşte experienţa ediţiilor anterioare, păstrând tradiţia lor şi adăugând un plus de rigoare şi fineţe, care o transformă într-una dintre cele mai performante şi apreciate cărţi de procedură penală în acest moment.

Această carte nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de procedură penală, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Prezenta ediţie aduce multe elemente noi, unele de mare complexitate, dar fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului:
1. comentarii suplimentare cu privire la instituţiile de drept procesual penal abordate;

2. soluţii jurisprudenţiale noi ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale, multe dintre acestea din urmă nepublicate, riguros selecţionate şi inserate; fiecare speţă este exemplul ce clarifică şi punctează comentariul exact acolo unde trebuie;

3. în premieră, jurisprudenţă relevantă cu privire la instituţiile introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 202/2010, în special în materia judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei;

4. pentru prima dată este prezentată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării deficienţelor sistemului de justiţie penală din perspectiva instanţei de la Strasbourg;

5. actualizarea cărţii prin raportare la cea mai recentă legislaţie în vigoare, inclusiv modificările şi completările aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 121/2001, Legea nr. 28/2012 şi Legea nr. 2/2013, cuprinzând şi explicaţii ale noilor instituţii;

6. teste grilă noi.

Toate aceste elemente recomandă această ediţie drept cea mai bună şi complexă ediţie a Sintezelor de procedură penală de la apariţia acestora în urmă cu mai bine de doi ani.