Dreptul în slujba puterii. Justiția în regimul comunist din România 1944-1958 | Iuliu Crăcană

Coperta Cracana Final Refacut 12 1 2016 (1) (2)Autorul: ”Volumul completează un spațiu netratat suficient în istoria dreptului românesc, perioada instaurării și consolidării regimului comunist (1944-1958). Bazat în mare parte pe izvoare arhivistice, tratează schimbările instituționale și legislative care au urmat ideologiei comuniste și care au făcut posibile atât schimbarea sistemului social și economic cât și represiunea politică împotriva vechilor elite și a opoziției politice.

În cadrul lucrării se analizează folosirea de comuniști în propriul interes politic a unor reglementări necesare imediat după război precum combaterea speculei şi sabotajului sau legislaţia pentru sancţionarea „criminalilor de război” şi a „vinovaţilor pentru dezastrul ţării” iar ulterior instaurarea unui sistem de drept și judiciar copiat după matriță sovietică.

A fost perioada în care au fost epurate vechile cadre din justiție și aduse altele noi cu o slabă pregătire profesională dar cu origine socială sănătoasă și un ridicat grad de obediență, perioada în care istituțiile de drept și organizarea judecătorească au suferit schimbări fundamentale și în care mecanismele judiciare represive au putut da naștere unui lung șir de abuzuri ale căror efecte frământă și astăzi societatea românească.”