Răspunderea funcționarilor publici | Ana Mocanu-Suciu

13438_7064_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea evidenţiază caracterul complex şi de maximă actualitate a problematicii funcţiei publice şi funcţionarului public. Sunt abordate atât chestiuni de natură juridică, precum şi o problematică adiacentă – mobbing-ul, care are un impact semnificativ în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici este abordată din perspectivă interdisciplinară, subliniind caracterul complex al acestei instituţii juridice. Interesul este cu atât mai accentuat cu cât se constată o sporire a responsabilităţii în toate sectoarele activităţii publice.

Din cuprins
– funcţia publică şi raportul juridic de muncă
– răspunderea punitivă
– procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare
– răspunderea penală a funcţionarului public
– răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici
– răspunderea civilă

Puncte forte
– sunt scoase în evidenţă elementele de răspundere disciplinară în raport cu cele ale răspunderii penale
– analiza normelor juridice este realizată din perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri (civil şi de procedură civilă)
– abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură
– ample referinţe bibliografice

Autorul despre lucrare
Necesitatea elaborării lucrării a reieşit din activitatea mea în calitate de avocat şi de la catedră. Deseori am constatat o abordare unilaterală a stării de fapt, fără o analiză interdiciplinară a problematicii supuse analizei; dacă din motive didactice disciplinele sunt studiate prin raportare strict la ramurile dreptului, în activitatea practică, la instanţe, situaţiile sunt mult mai complexe şi necesită o abordare pe măsură.
Un impact semnificativ consider că ar putea să îl aibă propunerile de lege ferenda formulate prin care am considerat că acţiunea în răspundere disciplinară ar trebui să îşi redobândească autonomia faţă de răspunderea penală, întrucât condiţiile răspunderii sunt diferite, iar pericolul social al faptei nu este diferit doar din punct de vedere al intensităţii, ci şi din punct de vedere al conţinutului. Este suficient să amintim care sunt valorile sociale ocrotite prin cele două forme ale răspunderii juridice: răspunderea juridică apără disciplina de serviciu şi interesează în principal buna desfăşurare a activităţii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pe când răspunderea penală apără valori sociale care interesează întreaga societate.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.