Criminalistică. Caiet de laborator. Vol. I | Niculae Gamenț

Nicu GAMENȚ, Criminalistica Caiet Lborator 1 ACADEditorul: ”Proba științifică obținută prin cercetările criminalistice de laborator reprezintă – în opinia autorului – elementul cel mai obiectiv care servește la înfăptuirea justiției.

Preocupat de dificultățile pe care studenții facultăților de drept și chiar unii practicieni din domeniul științelor penale le întâmpină în însușirea, aprofundarea și aplicarea cunoștințelor de tehnică criminalistică, autorul a conceput și realizat sub forma unui caiet de laborator, o lucrare științifică sintetică dar cuprinzătoare și ușor accesibilă, în care sunt descrise într-un stil clar, fluent și logic, majoritatea urmelor și mijloacelor materiale de probă ridicate cu ocazia cercetării la fața locului, perchezițiilor sau altor activități de urmărire penală.

Caietul de laborator supune atenției pentru început, mijloacele tehnice și metodele științifice utilizate în căutarea, descoperirea și examinarea de laborator a urmelor și mijloacelor materiale de probă.  Dar cel mai important este faptul că prin acest caiet de laborator, autorul reușește să pună la dispoziția studenților și în general a practicienilor din domeniul dreptului, un ghid care explică și argumentează direcțiile și modalitățile în care trebuie valorificați acești „martori muți”, cum au fost denumite în literatura de specialitate, urmele și mijloacele materiale de probă.  În legătură cu acestea, autorul subliniază și ilustrează într-o manieră deosebit de sugestivă, fundamentul științific, caracteristicile generale și speciale ale urmelor care servesc la identificarea criminalistică a persoanelor și obiectelor implicate în săvârșirea unei infracțiuni, precum și întrebările care se pot adresa experților sau specialiștilor pentru lămurirea problemelor care interesează cercetarea.

Pentru a ușura și a face atractivă înțelegerea aspectelor teoretice specifice tehnicii criminalistice considerate abstracte și greu accesibile –  autorul a apelat la o iconografie reprezentativă, atent selecționată din practica de expertiză criminalistică.

Lucrarea se distinge prin acuratețea prezentării, claritate și logica expunerii, fiind poate singura din domeniu care abordează știința tehnicii criminalistice de o manieră atât de pragmatică.

Autorul așteaptă cu interes părerile celor cărora i se adresează și acceptă orice sugestii sau propuneri care pot contribui la înțelegerea cât mai facilă a cunoștințelor de tehnică criminalistică.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.