Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri | Cristina Stanciu

Copyright by UJMAG.ro

Editorul: ”Studiul intitulatDreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri” se adreseaza studentilor si masteranzilor facultatilor de drept, in scopul fixarii si aprofundarii acestui domeniu, dar și practicienilor, in egala masura.

Din punct de vedere structural, lucrarea este dezvoltata pe sapte titluri si abordeaza o problematica juridica ce acopera aspecte ce tin de sfera generala a materiei, dar si de cea apartinatoare domeniului special al acestei ramuri.

In conținutul lucrarii sunt supuse analizei efectele reglementarilor din Codul civil roman asupra materiei dreptului transporturilor și asupra statutului dreptului transporturilor, ca ramura de drept, dar si impactul acestor reglementari asupra contractului de transport de bunuri.

Totodata, este realizata o prezentare concentrata a principalelor contracte speciale de transport de bunuri pe caile: feroviare, rutiere, maritime și aeriene.”