Eficiența sistemului responsabilității penale | Mădălina-Cristina Dănişor

13434_7060_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea îşi propune să ofere o grilă de analiză a raporturilor potenţial conflictuale dintre libertatea individuală şi siguranţa persoanei, pornind de la ideea fundamentală că cel care pune siguranţa înaintea libertăţii nu o merită pe nici una. Utilizarea mijloacelor dreptului penal într-o societate liberală este limitată, iar eficienţa acestora poate fi problematică. Tema ne provoacă să lămurim cadrul conceptual principial al eficienţei responsabilităţii penale, în contextul unor coduri noi, penal şi de procedură penală, care pretind o schimbare de filosofie penală, şi într-o conjunctură socială şi politică, în care teama de corupţie sau terorism induce ideea că eficienţa sistemului poate fi obţinută doar prin limitarea libertăţii.

Noutate absolută
Este prima lucrare publicată în România care analizează exclusiv problema eficienţei sistemului responsabilităţii penale din perspectivă transdisciplinară, prin raportare la teoria generală a dreptului, filozofia dreptului, dreptul penal, drept procesual penal şi drept constituţional.

Cuvintele autorului despre lucrare:
Actualitatea studiului despre responsabilitate şi răspundere penală se datorează, în primul rând, rupturii care s-a produs, la un anumit nivel al conştiinţei sociale şi individuale, între libertate şi responsabilitate. Apoi, nevoia de securitate juridică a persoanelor a determinat raportarea la răspunderea penală prin intermediul cerinţei de eficienţă. De ce este nevoie să ne întrebăm asupra problemei răspunderii penale, în condiţiile în care legislaţiile penale ale statelor par să fi surprins deja toate aspectele pe care aceasta le implică? Răspunsul la această întrebare se fundamentează pe faptul că s-a produs o mutaţie importantă a modului în care statul intervine şi incriminează comportamentele, precum şi a felului în care indivizii se raportează la acţiunile semenilor lor şi la intervenţia statală.”