Teoria generală a dreptului. Ed. 4 | Roberta Ploscă

13432_7058_prd.jpgEditorul: ”Fixând obiectul Teoriei generale a dreptului, delimitând disciplina de ceea ce s-a putut chema „Enciclopedia Dreptului”, „Introducere în Drept”, „Metodologie juridică”, „Principii” ş.a., autoarea reuşeşte să argumenteze caracterul de ştiinţă socială a dreptului, să prezinte caracteristicile acestuia, legăturile cu celelalte ştiinţe aparţinând domeniului social şi determinările lui calitative.
Lucrarea se apleacă asupra dimensiunii juridice a societăţii ca realitate, observând legităţile, geneza, regularităţile şi modalităţile de implicare şi determinare a comportamentului uman.

Ediţia 4
Ediţia de faţă aduce multe elemente noi de cunoaştere, iar abordările ţin seama de bibliografia română şi străină actuale. Între altele, autoarea abordează problema legăturii indelebile a normelor juridice cu evenimentele juridice şi cu principalele idei producătoare de efecte juridice civile.

Din cuprins
– noţiunea dreptului
– principiile fundamentale ale dreptului
– norma juridică şi interpretarea acesteia
– izvoarele sau sursele dreptului
– raportul juridic
– actul juridic
– noţiuni de procedură şi răspunderea juridică
– trăsături definitorii ale aplicării dreptului
– fazele procesului de aplicare a dreptului
– metodele şi regulile interpretării normelor juridice

Puncte forte
– aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice
– analiza principalelor metode de interpretare a dreptului
– analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri
– abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură
– ample referinţe bibliografice.”