Contractul de transport | Aurelia Cotuţiu

13428_7055_prd.jpgEditorul: ”Colecţia Contracte, concepută pentru a fi un instrument de lucru, se evidenţiază prin abordarea originală a contractelor analizate, fiind vizate, în primul rând, aspectele şi implicaţiile practice ale contractelor în discuţie, dar şi implicaţiile pe care acestea le au în mediul economic. Această colecţie se adresează celor care au deja cunoştinţe juridice, dar vor să aprofundeze un anumit tip de contract pentru consiliere la încheierea lui, negociere, redactare, mediere în legătură cu o cauză izvorâtă dintr-un contract.
Colecţia îşi propune o abordare inedită pentru mediul editorial românesc, şi anume faptul că problematica în discuţie este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe de interdisciplinaritate, punându-se accent pe soluţii pertinente şi argumentate, dar şi pe speţele relevante din practica judiciară naţională şi internaţională. Modul de sistematizare şi aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării şi utilizării fiecărui contract, scopul nostru fiind de a face din fiecare carte a acestei colecţii un instrument util de lucru, dedicat practicienilor.

Necesitatea lucrării
Un contract de transport, aşa cum este reglementat de Codul civil, nu există în activitatea socială ori economică. Ceea ce statuează Codul civil este prototipul, modelul juridic complet al unui contract de transport care, pentru a fi operaţional, are neapărată nevoie să fie completat de legea specială privitoare la un mod de transport şi la un obiect de transport. Astfel, există contract de transport de bunuri – rutier, feroviar, aerian, fluvial ori maritim, dar şi contract de transport persoane şi bagaje – rutier, feroviar, aerian, fluvial ori maritim, dar niciodată un contract de transport pur şi simplu, de sine stătător.

Despre lucrare
În lucrare, ansamblul reglementării se bucură de sistematizare ştiinţifică, fiind aduse în prim plan particularităţile contractului de transport, fie prin derogările de la principiul modificării convenţiei numai prin acordul părţilor, fie prin regulile speciale de limitare ori de agravare a răspunderii operatorului de transport. Totodată, sunt valorificate aspecte inedite din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum și aspecte ce ţin de încadrarea contractului de transport în dreptul european şi al convenţiilor internaţionale.

Din cuprins
– Dreptul transporturilor – parte a dreptului Uniunii Europene
– Convenţii internaţionale privind transporturile
– Contractul de transport reglementat de Codul civil
– Răspunderea părţilor în contractul de transport de bunuri
– Modificarea contractului de transport
– Transportul succesiv şi combinat
– Contractul de transport de persoane şi bagaje
– Modele orientative de contracte

Puncte forte
– încadrarea contractului de transport în dreptul european şi al convenţiilor internaţionale
– valorificarea unor aspecte inedite din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
– referiri şi analize a celor mai reprezentative uzanţe naţionale şi internaţionale în domeniu
– ample referinţe bibliografice
– index alfabetic bogat.”