Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Ed. 2 | Andrei Zarafiu

13418_7046_prdEditorul: ”Lucrarea a fost concepută ca un manual de procedură penală, cu un conţinut alternativ şi utilizând metode conjugate (note de curs, explicaţii teoretice, comentarii legislative şi jurisprudenţiale etc.). Indiferent că sunt convergente sau divergente cu alte puncte de vedere exprimate până în prezent, aprecierile, propunerile şi soluţiile autorului sunt prezentate într-o manieră clară, concisă şi argumentată, şi, cel mai important, sunt asumate. De altfel, nimic nu este mai periculos pentru noul sistem procesual, aparent eliberat de constrângeri sau prejudecăţi doctrinare şi jurisprudenţiale, decât un monopol al opiniilor.

Ediţia 2
Noua ediţie s-a dovedit a fi necesară ca urmare a soluţiilor jurisprudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituţională, precum şi de jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea noului Cod de procedură penală.

Din cuprins
– explicaţii teoretice, comentarii privind procesul penal şi legea penală
– participanţii la procesul penal
– acţiunile în procesul penal
– competenţa în materie penală
– probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
– măsurile procesuale
– urmărirea penală
– camera preliminară
– judecata în primă instanţă
– judecata în căi de atac şi în căi de asigurare a unei practici judiciare unitare
– executarea hotărârilor penale

Puncte forte
– abordare generală a Dreptului procesual penal (Partea generală şi Partea specială)
– cuprinde soluţiile jurisprudenţiale ale instanţelor naţionale, cât şi deciziile pronunţate recent de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dezlegarea unor probleme de drept (Decizia nr. 4/2015, Decizia nr. 9/2015, Decizia nr. 1/2015, Decizia nr. 5/2015, Decizia nr. 2/2015), cât şi hotărâri pronunţate în interesul legii (Decizia nr. 17/2015), decizii ale Curţii Constituţionale (Decizia nr. 663/2014, Decizia nr. 641/2014, Decizia nr. 506/2015)
– conţinut alternativ (note de curs, explicaţii teoretice, comentarii legislative şi jurisprudenţiale etc.)
– explicare clară şi concisă a informaţiilor din sfera procesual penală
– bibliografia amplă, indicată pe larg la sfârşitul cărţii.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.