Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ed. 2 | Ioan Leș

13412_7026_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea, integrată în Colecţia Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod de procedură civilă şi oferă practicianului informaţia necesară pentru a-l putea înţelege, interpreta şi aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât şi a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Structura comentariului, vizând interpretarea textului şi modul său de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial.

Despre prima ediţie
În martie 2013 apărea prima ediţie, lucrare de o complexitate şi anvergură deosebită în literatura juridică română: comentariul integral al Codului de procedură civilă concretizat într-un singur volum, având 1440 de pagini.

Despre a doua ediţie
Necesitatea unei noi ediţii a lucrării a reieşit din modificările legislative intervenite de la intrarea în vigoare a Codului şi până în prezent, dar mai ales din republicarea Codului de procedură civilă în aprilie 2015.
Ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de modificările legislative intervenite (sunt integrate modificările aduse prin Legea nr. 138/2014 ce vizează, îndeosebi, materia executării silite şi sunt destinate să contribuie la accelerarea procedurilor de executare silită), ci şi de consideraţiile doctrinare elaborate în baza noii legislaţii procesual-civile şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului de procedură civilă.

Din cuprins
– analiza articolelor din noul Cod de procedură civilă, aşa cum au fost ele modificate şi prin Legea nr. 138/2014
– tabele de corespondenţă între articolele CPC din 1865 – NCPC înainte de republicare – NCPC republicat în 2015
– index detaliat
– bibliografie extrasă pentru fiecare Titlu al noului Cod de procedură civilă
– corelaţii legislative

Puncte forte
– revizuirea şi actualizarea comentariilor de la prima ediţie
– textul Codului corespunde formei republicate în aprilie 2015
– integrarea modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014
– analiza instituţiilor introduse prin noul Cod de procedură civilă: sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor probleme de drept, contestaţia privind tergiversarea procesului, procedura de filtrare a recursurilor, procedura de soluţionare a cererilor de valoare redusă, procedura privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate.”