Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licență și de admitere în profesii juridice. Ed. 2 | Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir

13408_7037_prd.jpgEditorul: ”Supraîncărcarea spiritului prin sistemul notelor şi excesele sistemului de competiţie asasinează spiritul, a spus un mare savant. S-a mai spus că singurul lucru bun la un examen este faptul că ne
poate arăta „ce nu ştim”. Indiferent cum ar fi conceput, un examen este susceptibil de critici. Cu cât face mai mult apel la cantitatea de cunoştinţe în dauna calităţii cunoaşterii, cu cât se bazează mai mult pe principiile şabloanelor în dauna principiilor logice, cu atât mai mult un examen este criticabil. Sistemul de examinare bazat pe grile, fie că acestea sunt închise, deschise ori semideschise, este şi el criticabil şi a fost deseori contestat. Singura justificare a examenului grilă este numărul mare de participanţi, iar singurul aspect (relativ) pozitiv este obiectivitatea rezultatului de departajare (în pofida subiectivităţii criteriilor, a cerinţelor). Altfel, sistemul grilă are păcatele comune multor examene: pune accentul pe cantitatea de cunoştinţe şi favorizează gândirea schematică.

Despre lucrare
Culegerea de teste grilă are menirea de a-i sprijini pe participanţii la diferitele examene ce presupun însuşirea unor cunoştinţe de Drept penal. Partea specială. Cum nu există examene ideale, pregătirea trebuie adaptată examenelor concrete, indiferent cât de bine sau de rău sunt acestea concepute. Ca atare, grilele prezentate în culegere nu reprezintă decât un simplu „teren de antrenament” pentru participanţii la examene, aşa cum sunt aceste examene concepute, de regulă, în
prezent.

Despre ediţia 2
Conţinutul unor grile a fost corectat şi adus la zi şi au fost adăugate 74 de întrebări noi.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.