Drept civil. Moştenirea | Dan Ştefan Spânu, Alexandru Spânu

13410_7038_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea tratează într-un cadru unitar instituţia moştenirii, urmărind în principal structura şi dispoziţiile noului Cod civil prezentate comparativ cu dispoziţiile Codului civil din 1864. La elaborarea lucrării au fost avute în vedere gradul de noutate şi importanţa practică a reglementărilor strâns corelate cu principalele lucrări de specialitate consacrate moştenirii, dar şi practica instanţelor de judecată şi legislaţia civilă în materia moştenirii. Cursul se adresează în primul rând studenţilor facultăţilor de drept, practicienilor dreptului, dar şi celor interesaţi de noile dispoziţii ale Codului civil.

Din cuprins
– dispoziţii referitoare la moştenire în general
– condiţiile generale ale dreptului de a moşteni
– moştenirea legală şi clasele de moştenitori
– moştenirea testamentară şi formele testamentului
– legatele cu efectele şi ineficacitatea lor
– dezmoştenirea şi execuţiunea testamentară
– rezerva succesorală
– cotitatea disponibilă
– reducţiunea liberalităţilor excesive
– transmisiunea şi partajul moştenirii

Puncte forte
– sunt expuse aspectele de continuitate şi de noutate ale actualei reglementări
– modul de abordare a materiilor este cel clasic, ordinea acestora fiind dată de structura noului Cod civil
– peste 30 de scheme utile pentru aprofundarea noţiunilor referitoare la moştenirea legală.”