Contractul de concesiune | Cătălina Georgeta Dinu

13373_7008_prd.jpgEditorul: ”Colecţia Contracte, concepută pentru a fi un instrument de lucru, se evidenţiază prin abordarea originală a contractelor analizate, fiind vizate, în primul rând, aspectele şi implicaţiile practice ale contractelor în discuţie, dar şi implicaţiile pe care acestea le au în mediul economic. Această colecţie se adresează celor care au deja cunoştinţe juridice, dar vor să aprofundeze un anumit tip de contract pentru consiliere la încheierea lui, negociere, redactare, mediere în legătură cu o cauză izvorâtă dintr-un contract.
Colecţia îşi propune o abordare inedită pentru mediul editorial românesc, şi anume faptul că problematica în discuţie este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe de interdisciplinaritate, punându-se accent pe soluţii pertinente şi argumentate, dar şi pe speţele relevante din practica judiciară naţională şi internaţională. Modul de sistematizare şi aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării şi utilizării fiecărui contract, scopul nostru fiind de a face din fiecare carte a acestei colecţii un instrument util de lucru, dedicat practicienilor.

Despre lucrare
Volumul de faţă propune o abordare de pionierat în domeniul concesiunii în spaţiul juridic românesc, întrucât îmbină elemente de drept administrativ naţional cu elemente de drept comparat, dar atinge şi aspecte tangenţiale, inerente unei delimitări cât mai apropiate de adevăr a concesiunii, care aparţin dreptului civil, dreptului internaţional privat şi chiar şi dreptului internaţional public. Este analizat contractul de concesiune din România, în raport cu cel specific altor state ale lumii, dar şi în contextul noului cadru legislativ al Uniunii Europene. Este analizat contractul de concesiune din România, în raport cu cel specific altor state ale lumii, dar şi în contextul noului cadru legislativ al Uniunii Europene.

Viziunea autorului
Atât în plan teoretic, cât şi aplicativ, instituţia concesiunii a avut un parcurs evolutiv şi a dobândit un caracter universal datorită prezenţei sale nu doar într-un anumit sistem de drept sau în state cu un anumit specific cultural socio-juridic, ci în majoritatea statelor lumii. Contractul de concesiune a depăşit barierele spaţiului şi timpului, el nu aparţine unei anumite epoci sau unor anumite conjuncturi economico-sociale, nu şi-a încetat existenţa şi nu a devenit anacronic. S-a transformat continuu, adaptându-se necesităţilor societăţii, dar păstrând o indisolubilă corelaţie cu noţiunile care i-au trasat întotdeauna identitatea, cum ar fi: domeniul public, interesul public sau serviciul public.

Din cuprins
– concesiunea forestieră, specie a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică cap
– contractul de închiriere emfiteotică
– parteneriatul public-privat şi concesiunea de lucrări publice
– delimitarea contractului de concesiune de servicii publice de celelalte categorii de contracte de concesiune
– modul de soluţionare a litigiilor privind contractele de concesiune de servicii publice
– concesiunea petrolieră şi concesiunea minieră
– analiză aprofundată a cazului Roşia Montană

Puncte forte
– abordare interdisciplinară, îmbină elemente de drept administrativ naţional cu elemente de drept comparat, dar şi de drept civil, drept internaţional privat, internaţional public
– referiri la legislaţia europeană şi internaţională
– aspecte inedite din practica judiciară
– model de contract de concesiune
– ample referinţe bibliografice
– index alfabetic detaliat.