647 citiri

Interpretarea Codului civil. Perspectivă jurilingvistică | Diana Dănișor

13366_6991_prd.jpgAutorul: De ce această temă? Deoarece interpretarea se află astăzi ca şi ieri în centrul reflecţiilor juriştilor. Doctrina şi teoria contemporană a dreptului în materie de interpretare recunoaşte pluralitatea metodelor de interpretare: alegerea ţine de un factor de natură pragmatică. Nicio metodă de interpretare nu permite accederea la înţelegerea autentică a textului şi a sensului său, dreptul constând esenţialmente în interpretări.
Lucrarea este una de absolută noutate în peisajul juridic şi lingvistic românesc. Pasiunea cu care m-am aplecat asupra problemelor tratate transpare în bucuria transpunerii în scris a concluziilor cercetărilor întreprinse. Am reuşit să imprim lucrării un stil clar, simplu şi concis, conform exigenţelor cerute de tehnica legislativă, într-un limbaj care, deşi tehnic, reuşeşte să fie accesibil.”

Editorul: ”Tema interpretării constituie în ultimele decenii una dintre problemele cele mai discutate de teoria dreptului, într-un climat persistent de criză. Dintotdeauna interpretarea legii a prezentat serioase dificultăţi teoretice şi practice şi a generat numeroase controverse. Era previzibil ca noul Cod civil să genereze interpretări şi puncte de vedere contrarii. Importanţa temei este firească deoarece corecta abordare a oricărei probleme de drept presupune prealabila clarificare a termenilor folosiţi.

Noutate absolută – perspectiva jurilingvistică
În condiţiile adoptării Noului Cod civil lucrarea de faţă este una de maximă actualitate, mai ales ţinând cont că tema interpretării are în literatura de specialitate o soartă aparte. Astfel, deşi este abordată la toate disciplinele de studiu ale ramurilor dreptului, maniera de realizare a abordării este cumva automată, căci nu ne mai întrebăm de ce ci cum se realizează interpretarea normei de drept. Lucrarea de faţă are printre altele menirea de a răspunde la aceste întrebări. Importanţa temei este firească deoarece corecta abordare a oricărei probleme de drept presupune prealabila clarificare a termenilor folosiţi. A sări peste această etapă, a nu defini noţiunile cu care jonglezi, înseamnă a te expune riscului de a vorbi în limbi diferite, trăind cu impresia realizării unei comunicări.

Din cuprins
– probleme pe care le ridică aplicarea dreptului
– trăsături definitorii ale interpretării gramaticale
– tehnica interpretării şi metodele de interpretare
– sensul juridic al termenilor din Codul civil: sinalagmatic, accesiunea, superficia, uzufructul
– limbajul juridic şi vocabularul său
– polisemia limbajului juridic
– specificitatea discursului legislativ

Puncte forte
– aprofundarea interpretării gramaticale a normelor juridice
– analiza principalelor metode de interpretare ale dreptului
– analiza normelor juridice din perspectiva noului Cod civil
– abordare interdisciplinară cu referiri la lingvistică, teoria generală a dreptului, drept civil, drept procesual civil
– ample referinţe bibliografice.”