Executarea silită în noul Cod de procedură civilă. Practică judiciară adnotată | Ruxandra Sîrghi

Executarea silita _SirghiEditorul:Cartea Executarea silita in noul Cod de procedura civila cuprinde o analiza actuala a jurisprudentei relevante in materia executarii silite, ce reliefeaza elementele de noutate aduse de reglementarile in vigoare de la 15 februarie 2013.

Sub acest aspect, trebuie subliniat ca lucrarea Executarea silita in noul Cod de procedura civilainclude si hotarari judecatoresti pronuntate pe baza dispozitiilor Codului de procedura civila din 1865 sau a dispozitiilor noului Cod de procedura civila anterior modificarii prin Legea nr. 138/2014, solutiile astfel evidentiate fiind analizate, in cadrul notelor inserate la sfarsitul fiecarei hotarari redate, si prin prisma noilor dispozitii de procedura, asigurandu-se astfel o imagine de ansamblu asupra evolutiei normelor incidente in materie si a impactului pe care modificarea legislativa o poate avea asupra practicii judiciare.

Culegerea Executarea silita in noul Cod de procedura civila contine o jurisprudenta diversificata, structurata pe urmatoarele aspecte: investirea cu formula executorie, incuviintarea executarii silite, autorizare patrundere in incaperi, interventia in cursul executarii silite a creditorilor chirografari, suspendarea executarii silite, validarea de poprire, contestatia la executare.

Este examinata practica instantelor judecatoresti referitoare la probleme de drept de interes, cu privire speciala asupra solutiilor de practica neunitara, completate, atunci cand s-a impus, cu comentarii ale autorului si trimiteri la doctrina relevanta in materie. Dintre aspectele analizate amintim:
– conditiile suspendarii executarii silite, posibilitatea acordarii ajutorului public judiciar in privinta cautiunii, conditiile de restituire a cautiunii, competenta de solutionare a cererilor de suspendare potrivit O.G. nr. 22/2002;
– stabilirea legii aplicabile contestatiei la executare, precum si legea aplicabila unor institutii analizate in cadrul contestatiei la executare (cum ar fi prescriptia dreptului de a cere executarea silita);
– posibilitatea cenzurarii onorariului avocatial aferent fazei executarii silite si modalitatea de stabilire a celorlalte cheltuieli de executare silita (de exemplu, in ce masura onorariul executorului poate include TVA);
– stabilirea procentului din venituri cu privire la care se poate infiinta poprirea in cazul pensiei de intretinere;
– executarea silita in baza biletului la ordin (obligativitatea procedurii protestului, actualizarea creantei avand ca izvor biletul la ordin; conditii de valabilitate a biletului la ordin emis in alb; efectele consemnarii unei date eronate de emitere a biletului la ordin etc.);
– efectele cesiunii partilor sociale detinute la societatea comerciala emitenta a unui bilet la ordin;
– termenul de gratie prevazut de O.G. nr. 22/2002;
– posibilitatea cercetarii in cadrul contestatiei la executare a caracterului abuziv al titlurilor executorii constand in contract de credit si contract de leasing si a conditiilor ce trebuie avute in vedere; analiza notiunii de consumator prin raportare la garantul fideiusor; intinderea raspunderii garantului fidejusor/ipotecar;
– executarea tarifului de despagubire CNADNR; efectele deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 6/2015 pronuntate in solutionarea recursului in interesul legii.

In lucrarea Executarea silita in noul Cod de procedura civila au fost prezentate si hotarari pronuntate in cereri avand ca obiect incuviintarea executarii silite. Desi procedura incuviintarii executarii silite de catre instanta de judecata a fost exclusa prin Legea nr. 138/2014, aceste aspecte prezinta relevanta practica si in prezent, intrucat, pe de o parte, conditiile in care s-a incuviintat executarea silita de catre instanta vor fi analizate in continuare, in privinta executarilor silite incepute anterior modificarii sub acest aspect, iar, pe de alta parte, problemele de drept cuprinse in spetele selectate vizeaza executarea silita in general, elementele analizate putand fi valorificate fie in cadrul procedurii investirii cu formula executorie de catre instanta, fie in cadrul procedurii incuviintarii executarii silite de catre executorul judecatoresc, fie in cadrul contestatiei la executare.

Cartea Executarea silita in noul Cod de procedura civila se adreseaza in primul rand practicienilor dreptului (judecatori, avocati, executori judecatoresti, consilieri juridici), dar si auditorilor de justitie, studentilor si masteranzilor de la facultatea de drept, justitiabilului fara studii juridice care fie doreste sa declanseze/sa intervina intr-un proces pentru valorificarea unui drept, fie este atras intr-un litigiu in calitate de parat/chemat in garantie/intervenient fortat.”