Teste grilă. Organizarea și exercitarea profesiei de avocat | Gabriel Grigore (coord.), Rozana Cozma, Nicoleta Solomon

Organizarea_si_exercitarea_profesiei_de_avocat_Editura_Solomon_2015_teste_grilaEditorul: ”Ideea acestei cărți, generată de lipsa instrumentelor pentru exersarea cunoștințelor la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat”, obligatorie atât la examenul de admitere în barou, cât și la examenul de definitivare în avocatură, s-a născut chiar în timpul pregătirii celor două autoare pentru examenul de definitivat în avocatură.

Importanța acestei discipline în pregătirea viitorilor avocați este esențială, având în vedere că legea română permite avocatului stagiar să exercite o activitate efectivă în profesie, să apară în faţa instanţei, să asigure asistenţă juridică, să redacteze acte juridice, ceea ce presupune o responsabilitate foarte mare, atât faţă de client, cât și faţă de societate.

Cunoașterea temeinică a dispozițiilor legale și statutare care reglementează profesia de avocat reprezintă și o modalitate de protecție a avocatului, mai ales a avocatului stagiar față de pericolele cu care se confruntă în lupta permanentă pe care o duce pentru apărarea drepturilor și intereselor membrilor societății.

Spre deosebire de alte ţări, universităţile din România nu fac pregătiri speciale pentru absolvenţii lor care vor să dea examen pentru primirea în profesia de avocat, astfel încât demersul nostru tinde să suplineasca aceste lipsuri.

Lucrarea conține 800 de grile, cu un grad de dificultate mediu, și include explicații pentru fiecare răspuns în parte. Experienței dobândite de autoare „în focul examenelor” i se adaugă expertiza și cunoștințele coordonatorului, decan al Baroului Constanța și membru al Consiliului UNBR, care cunoaște și aplică legea de organizare a profesiei în cele mai subtile detalii.

Sperăm ca, prin conținutul cărții noastre, asimilarea acestei discipline să devină atractivă și efectivă, iar antrenamentul cu rezolvarea grilelor să vă ajute la obținerea rezultatului pe care și-l dorește orice candidat la examenele de admitere și definitivare în profesie: ADMIS!”