Noul Cod de procedură civilă – Vol. I și Vol. II. Comentarii pe articole | Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu

NCPC DeleanuEditorul:Comentariile pe articole ale noului Cod de procedură civilă pot fi înscrise, din mai multe motive, sub semnul doctrinar al unei ,,sinteze”. Ele semnifică o ,,sinteză” pentru că, preluând selectiv exegezele ,,Tratatului de procedură civilă,”  în 3 volume, publicat concomitent sub semnatura acelorași autori, le readuce în atenție, oferindu-le sub forma unor chintesențe ale reglementării. Ele semnifică o ,,sinteză” pentru că, îndeosebi prin rubrica ,,Observații” de la fiecare articol, oferă interpretului ipoteze doctrinare și jurisprudențiale făcute publice, utile nu numai pentru a evoca permanentele sau constantele reglementării, dar și pentru o posibilă adecvare, rațională, necesară și compatibilă în ambianța noilor reglementări.

Ele reprezintă o ,,sinteză” și pentru că, în cadrul aceleași rubrici, sunt supuse analizei și criticii propriile interpretări, pentru eventuale deschideri spre reconsiderări sau compliniri normative.

Din motivele arătate, comentariile pe articole ale noului Cod de procedură civilă se vor dovedi a fi, poate, un instrument tehnico-juridic pragmatic, lesnicios și la îndemâna în triunghiul judiciar.