Protecția dreptului de autor în dreptul penal | Lucian T. Poenaru

13337_6981_prd.jpgEditorul: ”Analiza incriminărilor din legea specială a dreptului de autor – Legea nr. 8/1996 – este esenţială atât pentru înţelegerea instituţiilor din această materie, cât şi pentru stabilirea unor norme de sancţionare adaptate realităţilor vremii.
În acelaşi timp, deşi răspunderea penală în această materie nu mai este nouă, există în continuare greşite interpretări şi aplicări ale textelor de lege ori o reticenţă a organelor de cercetare în a reţine una sau alta din infracţiunile constatate.
O atare reticenţă este generată şi de o necunoaştere a conţinutului infracţiunilor în domeniu ori de imposibilitatea de adaptare a practicienilor la instituţii juridice noi. Desigur, nici în această materie textele de lege nu sunt lipsite de imperfecţiuni, sunt neclare, confuze, contradictorii ori inaplicabile.
Aşadar, analizarea aspectelor care formează răspunderea penală în materia dreptului de autor este, în acest context, necesară, în special pentru a impulsiona practicienii dreptului să facă aplicarea corectă a dispoziţiilor legale.

Coordonatorul colecţiei „Ştiinţe penale” despre lucrare
Prof. univ. dr. Valerian Cioclei: „Am convingerea că această lucrare va deveni, în scurt timp, un instrument indispensabil pentru toţi ce vor să aprofundeze tema drepturilor de autor în domeniul dreptului penal, fie că o vor face din raţiuni teoretice, fie că vor căuta unele soluţii practice legate de această temă”.

Din cuprins
– proprietatea literar-artistică
– apărarea operei originale
– folosirea publică a operei
– plagiatul şi pirateria
– regimul mărfurilor-pirat
– protecţia fabricanţilor bazelor de date
– sancţiuni aplicabile persoanelor fizice şi juridice

Puncte forte
– îmbinarea aspectelor cu caracter teoretic şi practic
– tratarea multidisciplinară a instituţiilor analizate
– identificarea textelor de lege neclare, confuze, contradictorii ori inaplicabile
– identificarea unor soluţii pentru aplicarea greşită în practică a unor dispoziţii legale
– jurisprudenţă internă şi internaţională
– index alfabetic detaliat
– peste 900 de referinţe bibliografice la tratate, cursuri, monografii, studii, articole şi comunicări ştiinţifice române şi internaţionale.”