Infracțiuni electorale. Jurisprudență rezumată și comentată | Teodor Manea

13328_6978_prd.jpgEditorul: ”Pornind de la realitatea modului de desfăşurare a procedurilor electorale din 2009 până la ultimele alegeri din toamna anului 2014, a devenit mai reală şi mai evidentă preocuparea pentru existenţa unor procese de vot corecte, transparente şi oneste care să asigure o corespondenţă între rezultatul scrutinului şi voinţa alegătorilor.

Despre lucrare
Culegerea de jurisprudenţă reflectă practica instanţelor judecătoreşti din ultimii 10 ani, fiind rezumate şi comentate aproximativ 30 de hotărâri comentate, pronunţate de instanţele din toată ţara.
Lucrarea este structurată pe două mari părţi:
Prima parte conţine hotărâri relevante sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunilor electorale, cauzele fiind aşezate în funcţie de norma la care se referă.
În a doua parte sunt prezentate o serie de speţe edificatoare mai degrabă pentru criteriile avute în vedere de instanţă la momentul alegerii pedepselor, precum şi a individualizării judiciare a acestora, în situaţia în care, evident, stabilesc şi aplică o sancţiune în cauză.

Din cuprins
– toate hotărârile sunt rezumate şi însoţite de comentarii pertinente
– aspecte privind împiedicarea exercitării dreptului de vot; ruperea sigiliilor; violarea confidenţialităţii votului; frauda la vot; falsificarea înscrisurilor la birourile electorale; vot multiplu; coruperea alegătorilor; exercitarea drepturilor electorale de către o persoană fără drept; exercitarea în mod abuziv a dreptului de vot
– index alfabetic bogat
– bibliografie generală relevantă
– lista cauzelor în funcţie de instanţă
– bogate corelaţii cu jurisprudenţă relevantă în materie

Puncte forte
– elemente esenţiale pentru utilitatea consultării: titlu, legislaţie relevantă, pastilă, indicarea instanţei, comentariu
– toate hotărârile sunt prezentate în premieră, nefiind publicate
– alegerea speţelor urmează structura infracţiunilor din noul Cod penal
– valorificarea jurisprudenţei anterioare relevante şi sublinierea diferenţelor de reglementare.”