Publicitatea imobiliară în reglementarea noului Cod civil | Gina Orga-Dumitriu

Publicitatea imobiliara in reglementarea noului Cod civil_DumitriuEditorul: ”Lucrarea reprezinta o abordare sistematizata si cuprinzatoare a institutiilor publicitatii imobiliare – obiectul, principiile si inscrierile in cartea funciara, procedura de inscriere si actiunile clasice de carte funciara – valorificand reglementarile in vigoare, orientarile doctrinare si solutiile jurisprudentiale relevante. Investigand ceea ce azi tinde a fi numit dreptul material si formal al cartii funciare, autoarea ofera o analiza detaliata a normelor de drept substantial in materie, codificate in prezent in art. 876-915 NCC si, nu mai putin, a normelor procedurale cuprinse in Legea nr. 7/1996, republicata, dispozitiile legii speciale intregindu-se cu cele cuprinse in noile Regulamente aprobate prin Ordinele A.N.C.P.I. nr. 208/2014, respectiv nr. 700/2014.

Publicitatea imobiliara in reglementarea noului Cod civil se doreste a fi nu doar un instrument didactic adresat studentilor sau masteranzilor din invatamantul juridic, ci si un instrument de lucru util tuturor profesionistilor dreptului, practicieni – avocati, notari, magistrati, consilieri juridici, registratori de carte funciara si alti functionari cu atributii in domeniu si teoreticieni – cadre didactice, cercetatori si, de ce nu, oricarui cititor preocupat de informatia juridica, in general, si de aspectele practice privind situatia juridica a imobilelor, in particular.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.