Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928 | George Mil. Demetrescu

6161_Coperta Istoria Baroului Dolj reeditata mLucian Bernd Săuleanu:Istoriei Baroului Dolj în documnte este o ușă  deschisă către trecutul pe care uneori îl privim ca pe o încăpere în care intrăm rar.  Odată intrați, cu plăcere se conturează chipuri pe care azi cu greu le-am putea întâlni, cu interes constatăm ințiative pe care azi ar fi aproape imposibil să le punem în operă.

Adăugarea unei pagini la istoria baroului nostru se justifică pe deplin. Numai aruncând o prvire asupra documentelor identificăm un reper pentru a afla de unde am plecat, unde suntem astăzi, dar mai ales  pentru a modela identitatea de care are nevoie profesia în aceste timpuri, nu tocmai line. Mai mult, publicarea documentelor reprezintă un demers necesar în reconstituirea arhivei Baroului Dolj, sărăcită ca urmare a deselor schimbări ale sediului.

Dacă pentru prima parte a existenței Baroului Dolj (1864-1928) lucrarea lui G. Mil. Demetrescu  este cea mai importantă lucrare monografică dedicată unei astfel de cercetări și care se bucură acum de o reușită reeditare, observăm că perioada ulterioară anului 1928 nu s-a regăsit în preocupările colegilor, motiv pentru care colecția editată își propune să fie o reconstituire  documentară, cât și un izvor de informații pentru cei ce vor apleca în viitor asupra istoriei corpului nostru profesional.

De altfel, Istoria Baroului Dolj în documente chiar dacă  poate fi apreciată ca fiind de pionierat în spațiul juridic, fiind un corpus de documente, totuși ea se înscrie în nevoia ultimilor ani de scriere a  istoriei avocaturii  românești și a barourilor, menționând exempli gratia câteva inițiative demne de toată aprecierea noastră: Mircea Duțu, O istorie a avocaturii românești, Ed. Economică, București; Mirel Ionescu, Greta-Monica Miron, Istoria Baroului Cluj, Ed. Argonaut/Mega, Cluj- Napoca, 2012; Mircea Duțu, Istoria Baroului din București, Ed. Economică, București, 2006; Titică Petrescu, Istoria Baroului Argeș, Editura Paralela 45, Pitești, 2014 etc.

Așa cum reiese pe deplin din studiul introductive, au fost incluse texte și documente inedite din arhiva personală a avocatului Mihail Puțureanu menite să zugrăvească un tablou al societății românești  din perioada interbelică, care cel puțin din perspectiva profesiilor juridice ne dovedește  că se reușise formarea unui corp de magistrați și de avocați de excepție. Documentele ne dezvăluie o serie de activități profesionale, publicistice și de investiții remarcabile, menționând printre acestea Congresul Avocaților din România desfășurat la Craiova în 1928, editarea unor reviste, precum Pagini Juridice (1911), Buletinul Baroului Dolj (1915), înființarea Premiului Avram Iancu  (1924), dar și investiții importante precum achiziționarea Vilei Themis de la Călimănești(1932), Cercul Avocaților. Nu trebuie trecute cu vederea nici momentele mai delicate ale avocaturii craiovene, precum votarea numerus nullus (1937) sau epurarea unor avocați în perioada 1947-1948.

Editarea este rodul colaborării instituționale dintre Baroul Dolj și Institutul de Cercetări Socio-Umane ”C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române și urmarea aportului d-lui Șerban Pătrașcu, cercetător principal în cadrul Institutului.

Arhiva baroului este parțial întregită, urmare a bunăvoinței domnului Serban Pătrașcu  de a dona documentele pe care le are în posesie, cu speranța ca acest gest să fie imitat, iar avocații craioveni să contribuie în măsura posibilităților la îmbogățirea fondului arhivistic și a bibliotecii. Nu trebuie uitat că generoasa bibliotecă a baroului este rodul efortului mai multor generații de avocați.

Cred cu tărie că rolul unei istorii în documente este de a conserva în memoria noastră modele profesionale de excepție.”