Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedura penală. Ed. 2 | Mihail Udroiu

13319_6971_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală (NCPP) atrage după sine restructurarea logicii procesuale în cadrul noului model de proces penal.
Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, conţine o prezentare suplă şi accesibilă a noilor instituţii procedurale din Partea generală a NCPP în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziţii procedurale.

Despre ediţia 2
Ediţia 2 aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu aproximativ 100 de pagini. Sunt prezentate soluţiile jurisprudenţiale pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constituţională, precum şi jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea NCPP.

Din cuprins
– sunt subliniate diferenţele dintre vechiul şi noul Cod de procedură penală
– prezentare detaliată a modului în care vor fi aplicate în practică instituţii de o noutate absolută în sfera procesuală (cum ar fi: continuarea efectuării urmăririi penale faţă de suspect, audierea anticipată, camera preliminară, recursul în casaţie, etc.)
– sunt analizate noile instituţii procedurale, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi concizia stilului
– soluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale, care îşi păstrează valabilitatea din perspectiva raţionamentului juridic şi după intrarea în vigoare a NCPP
– jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg
– peste 50 de grile şi răspunsuri

Puncte forte
– una dintre cele mai performante cărţi de procedură penală în înţelegerea şi aplicarea NCPP
– peste 300 soluţii jurisprudenţiale menite a facilita înţelegerea noilor dispoziţii în materie în raport de orientarea practicii judiciare
– informaţii complete pe fiecare temă de procedură penală
– detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.